Spring til indhold

Klagemuligheder

Her kan du se hvilke muligheder du har for at klage over en afgørelse.

Hvis du ikke er enig i en afgørelse om din kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du henvende dig til den afdeling, der har behandlet sagen, for at få en uddybende forklaring.

 

Ønsker du at anke afgørelsen, skal det ske senest 4 uger efter afgørelsen. Det gør du ved at afgive klagen til den afdeling i Odense Kommune, som har truffet afgørelsen.

 

Hvis der ved en fornyet vurdering af sagen, træffes anden afgørelse, vil du indenfor 4 uger få en meddelelse om det. Hvis afgørelsen ikke ændres, sendes din klage videre til Ankestyrelsen.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen