Spring til indhold

Integrationsydelse og danskbonus

Herunder kan du læse mere om integrationsydelse, kontanthjælpsloftet, dansktillæg og danskbonus.

Folketinget har besluttet at ændre reglerne for integrationsydelsesmodtagere på fire områder fra den 1. juli 2018. Det drejer sig om Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, dansktillægget og danskbonus.

I de følgende afsnit kan du læse mere om ændringerne. 

1. Integrationsydelsen

Første ændring går ud på, at integrationsydelsen bliver sat ned med tre procent. Nedenfor i skemaet kan du satser for 2018: 

Integrationsydelse, jf. aktivlovens § 22, stk. 2

Sats brutto før 1.7.2018 brutto

Sats pr. 1.7.2018 brutto

Forsørger eget barn i hjemme og har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

12.364 kr.

11.993 kr.

Forsørger eget barn i hjemmet og har ikke erhvervet ret til ekstra børnetilskud

8.653 kr.

8.393 kr.

Personer der er fyldt 30 år, der ikke er forsørgere

6.182 kr.

5.997 kr.

Personer under 30 år, der ikke bor hos en eller begge forældre

6.182 kr.

5.997 kr.

Personer under 30 år, der bor hos en eller begge forældre

2.664 kr.

2.584 kr.


2. Kontanthjælpsloft

Anden ændring betyder, at der bliver indført et særskilt kontanthjælpsloft for integrationsydelsesmodtagere. Du kan se nedenfor i skemaet, hvordan satserne bliver fra 1. juli 2018:

Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere

Kr. mdl.

1.

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

11.948

2.

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

11.783

3.

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

9.132

4.

Enlige, forsørger, 1 barn

14.208

5.

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

14.576

6.

Enlige, ikke forsørger

9.848


Hvis du og/eller din ægtefælle modtager integrationsydelse og ikke opfylder 225 timers reglen, vil I være omfattet af nedenstående kontanthjælpsloft:

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet

Kr. mdl.

1.

Ikke omfattet af 225 timers reglen, forsørger, 1 barn

9.088

2.

Ikke omfattet af 225 timers reglen, forsørger, 2 eller flere børn

9.157

3.

Ikke omfattet af 225 timers reglen, ikke forsørger

6.108

4.

Omfattet af 225 timers reglen, forsørger, 1 barn

7.322

4.

Omfattet af 225 timers reglen, forsørger, 2 eller flere børn

7.391

6.

Omfattet af 225 timers reglen, ikke forsørger

5.408


3. Dansktillæg bliver til midlertidig danskbonus 

Dansktillægget ændres fra at være et fast tillæg til en tidsbegrænset danskbonus. Fra 1. juli 2018 vil du kunne få udbetalt seks rater a højst 1560 kr. (2018) i seks sammenhængende måneder.

Du har modtaget danskbonus, hvis du har opnået ret til dansktillæg/danskbonus én gang uanset beløbets størrelse og varighed. 

Danskbonus er en skattepligtig indkomst.

Kriterier for at få danskbonus 
• Du skal kontakte din uddannelses- eller jobrådgiver for at ansøge om danskbonus.
Du skal kunne dokumentere, at du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve.

 

4. Danskbonus efter integrationsloven

Flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af integrationsloven, og som ikke modtager integrationsydelse, kan ansøge om en danskbonus. Denne bonus er et skattefrit engangsbeløb på 6.120 kr. (2018).

Læs mere om kriterierne for Danskbonus her.

Opdateret 01-10-2019

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen