Ferie og kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Kan jeg holde ferie imens jeg modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp?.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
63 75 83 00

Egeparken 2A, stuen
5240 Odense NØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kontanthjælp Uddannelseshjælp og Integrationsydelse

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00

Kontanthjælp holder lukket fra kl. 12 onsdag d. 19. juni - for både personlig og telefonisk henvendelse.

Hvis du har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i et år uden afbrydelser, har du som udgangspunkt ret til at holde ferie. I det tilfælde må du gerne holde din ferie i udlandet. Ferieperioden må maksimalt vare to uger. 


Du skal aftale din ferie på forhånd med din sagsbehandler i Jobcenteret. Du skal gøre det i god tid, så din sagsbehandler kan nå at planlægge dit videre forløb sammen med dig og tage højde for din ferie.

 

Retten til ferie, når man er på kontanthjælp blev ændret den 1. april 2016 til 4 uger i stedet for 5 uger. Der er lavet overgangsregler, som blandt andet tager højde for, at nogle modtagere af hjælp allerede har opnået ret til 5 ugers ferie eller har afholdt en del af deres ferie mv. Er du i tvivl, kan du spørge din sagsbehandler.

 

Feriepenge på FerieKonto

Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til ATP/Pensionsstyrelsen (FerieKonto), vil du kunne få dine feriepenge udbetalt ved enten telefonisk eller via indberetning på ATP´s hjemmeside.

Feriekonto

Hvis du modtager sociale ydelser i form af sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, introduktionsydelse, fleksydelse, ledighedsydelse, uddannelsesydelse eller ressourceforløbsydelse har du, når du får dine feriepenge udbetalt, pligt til at oplyse det til det afsnit i Kommunen, hvorfra du får din ydelse.Opdateret 14-05-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen