Spring til indhold

225 timers reglen

225 timers reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Skærpet rådighed: En 225 timers regel

225-timers-reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal dokumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 timer inden for et år. Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 

Læs mere om 225-timersreglen for ugifte, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælpmere på borger.dk


Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp på borger.dk

 

Lovgivning og ikrafttræden

225 timers reglen trådte i kraft den 1. april 2016.

 

Har du spørgsmål til den nye jobreform?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside kan du læse mere om den politiske aftale. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen