Spring til indhold

Særlig Støtte

Hvis du har særlig høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan der i forbindelse med udbetaling af visse offentlige forsørgelsesydelser og under visse betingelser ydes en særlig skattefri støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Til behandling af din ansøgning har vi brug for: 

  • Kopi af din lejekontrakt
  • Boligstøtte
  • De nyeste oplysninger i form af seneste opkrævninger for de enkelte udgiftsposter
  • Den nyeste opgørelse vedrørende forbrugsafgifter (el, vand og varme). 
  • Hvis du har andre tvunget udgifter i forbindelse med din bolig skal du også oplyse dette. 

Hvis du ikke allerede modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du også fremsende oplysninger om dine formueforhold.

Du kan ansøge ved at sende os en mail via digital post.

Særlig støtte kan ikke ydes:

  • Til personer, der har nået efterlønsalderen og modtager en ydelse svarende til folkepension
  • Til ægtepar, hvor den ene har været hjemmearbejdende og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Til ægtepar, hvis hjælp er bortfaldet eller nedsat pga. reglen om 225 timers ordinært arbejde. Læs mere om 225 timers reglen her.
  • Vær opmærksom på, at den særlige støtte kan nedsættes, hvis dine ydelser (kontanthjælp/uddannelseshjælp/selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, særlig støtte, boligstøtte) overstiger kontanthjælpsloftet. Læs mere om kontanthjælpsloftet her.


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen