Spring til indhold

Befordringsgodtgørelse ansættelsessamtale

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse, hvis du skal til jobsamtale. Læs mere i den digitale ansøgning for at se, om du opfylder kravene for at søge.

Du har mulighed for at søge befordringsgodtgørelse ved ansættelsessamtaler, hvis du:

  • har minimum 3 måneders sammenlagt ledighed på a-dagpenge
  • har 3 måneders sammenhængende ledighed på kontanthjælp
  • har modtaget anden offentlig forsørgelse i sammenhængende 3 måneder og skal på ansøgningstidspunktet modtage én af ovenstående ydelser.

Øvrige betingelser for ansøgningen finder du i den digitale ansøgning.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen