Spring til indhold

Klagemuligheder - sygedagpenge

Hvordan kan jeg klage?.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
66 13 13 72

Tolderlundsvej 2
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Job og Sygdom
Jobafklaring

Alle samtaler omkring sygedagpenge afholdes på Tolderlundsvej 2, 3. sal.

Hvis du ikke er enig i en afgørelse vedrørende din sygedagpengesag, kan du henvende dig til den afdeling, du har været i kontakt med for at få en uddybende forklaring. 


Klager vedrørende retten til sygedagpenge sendes til den afdeling, du har været i kontakt med.

Ønsker du at anke afgørelsen, skal det ske senest fire uger efter afgørelsen. Inden for 4 uger revurderes afgørelsen. Hvis Odense Kommune fastholder afgørelsen, sendes din klage videre til Ankestyrelsen, og du vil få en meddelelse.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen