Spring til indhold

Ferie under sygdom

Det er som hovedregel ikke tilladt at holde ferie, mens du er sygemeldt - hverken i Danmark eller udlandet.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Refusion og Sygedagpenge

Egeparken 2A
5540 Odense NØ
63 75 83 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sygedagpenge Udbetaling - for borgere
Fleksløntilskud - for borgere
Jobafklaring Udbetaling - for borgere
Ledighedsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00

Henvendelse vedr. ønsker om afholdelse af ferie, når du er sygemeldt, skal ske til din sagsbehandler. 

 

Hvis du er forhindret i at holde ferie pga. sygdom, kan du i særlige tilfælde få udbetalt både dine optjente feriepenge og sygedagpenge. Henvendelse vedr. udbetaling af feriepenge uden at det modregnes i sygedagpengeudbetalingen skal ske til Borgerservice. Du kan kontakte os via digital post. Du skal have NemID for at kunne anvende digital post.

 

Er du delvis raskmeldt?

Hvis du er delvis raskmeldt, gælder de alm. ferieregler. Læs mere om ferieregler her.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen