Spring til indhold

§56-aftale: Kronisk eller langvarig sygdom

Hvis du har en kronisk eller langvarig sygdom, som gør, at du får øget fravær, kan en §56-aftale være en mulighed

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Refusion og Sygedagpenge

Egeparken 2A
5540 Odense NØ
63 75 83 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sygedagpenge Udbetaling - for borgere
Fleksløntilskud - for borgere
Jobafklaring Udbetaling - for borgere
Ledighedsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00

En §56-aftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, der sikrer, at din arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra din første sygedag. Aftalen omfatter kun fravær pga. din langvarige/kroniske sygdom, og den kan godkendes for op til to år ad gangen.

En §56-aftale kan kun iværksættes, hvis du har fravær pga. din langvarige/kroniske sygdom mindst 10 dage om året. Det er din læge, der laver denne vurdering. 

 
Din arbejdsgiver skal påbegynde ansøgningen via Virk.dk, eller I kan udfylde den sammen. Hvis I ikke sidder sammen, vil du automatisk modtage et link i din e-Boks, og via dette link kan du udfylde og afslutte ansøgningen. Ansøgningen bliver herefter automatisk sendt til Odense Kommune.  

Det er Odense Kommune, der bevilliger en §56-aftale.

 

Er du selvstændig?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og lider af en langvarig/kronisk sygdom, så skal du søge en §58a-aftale for at få udbetalt sygedagpenge.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen