Spring til indhold

Søg om indfødsret

Indfødsret er det samme som statsborgerskab, og det giver dig mulighed for at få dansk pas. Du skal søge via Statsforvaltningen eller politiet, hvis du ønsker dansk indfødsret/statsborgerskab.

Søg indfødsret hos Statsforvaltningen

Du kan få dansk indfødsret/statsborgerskab via Statsforvaltningen, hvis du opfylder en række betingelser samtidig med, at du:

  • er nordisk statsborger 
  • eller udenlandsk statsborger under 19 år og bor i Danmark 
  • eller tidligere har haft dansk statsborgerskab 
  • eller hvis du den 18. december 2012 eller senere er optaget på lov om dansk indfødsret med krav om løsningsattest, uden at du endnu er blevet løst fra dit udenlandske statsborgerskab 

Søg indfødsret hos politiet

Der glæder andre regler, hvis du er i en anden situation end ovennævnte, og du ønsker dansk indfødsret/statsborgerskab. I så fald skal du søge via politiet. Det gælder også, hvis du skal søge om naturalisation, hvilket betyder opnåelse af indfødsret eller statsborgerskab i et andet land end det, hvor man er født.

 

Råd og hjælp? 

Odense Kommune rådgiver ikke om indfødsret/statsborgerskab, men du kan få hjælp hos Borgerservice til at udfylde afsnittet om selvforsørgelse, hvor du skal dokumentere bestemte offentlige ydelser.

 

Hvis du har behov for hjælp til at udfylde det resterende skema, kan du kontakte Den Frie Rådgivning eller Frivillignet.


 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen