Spring til indhold

Børn og unge

Som kommune vil vi gerne sikre, at børn og unge, der har behov for ekstra støtte får de bedst mulige forudsætninger. Se, hvilke tilbud vi tilbyder herunder.

Ekstra sprogstøtte til tosprogede børn mellem 0 og 5 år

Er dit barn tosproget og mellem 0 og 5 år, tilbyder Odense Kommune ekstra sprogstøtte, efter dagtilbudsloven § 11.

Som kommune vil vi gerne sikre, at børn, der har behov for ekstra støtte til at lære dansk, får de bedst mulige forudsætninger for at starte i skole.

 

Børn i dagtilbud

Det er pædagogerne i dit barns børneinstitution, som løbende vurderer, om tosprogede børn har behov for ekstra støtte til dansk.

Hvis du og dit barns børneinstitution vurderer, at sprogstøtte er vigtigt for dit barn, vil institutionen ansøge om en særlig sprogpædagogisk vejledning eller et sprogpædagogisk forløb i dit barns børnehus.

Børn uden for dagtilbud

Går dit barn ikke i en børneinstitution, kontakter vi jer, når jeres barn fylder 3 år, for at vurdere om jeres barn har behov for ekstra sprogstøtte.

Der er mulighed for blive tilknyttet en sprogplads i et børnehus 30 timer ugentligt, hvis vurderingen viser behovet for dette. I børnehuset indgår dit barn på lige fod med de øvrige børn, dog har pædagogerne fokus på dit barns sproglige udvikling, og vi i Ekstra sprogstøtte er tilknyttet i forhold til vejledning og sparring.

Skolebørn

Der er 9 års undervisningspligt i Danmark. Børn skal starte i skole senest det kalenderår, hvor de fylder 7 år, men de kan optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Når to-sprogede børn i den undervisningspligtige alder flytter til Odense, bliver deres sprogkundskaber på dansk vurderet. Det foregår i en velkomstklasse, hvor børnene bliver placeret i en periode. Lærerne i velkomstklassen vurderer i denne periode, hvilke behov de enkelte børn har for sprogundervisning. På grundlag af vurderingen bliver børnene placeret i en modtagelsesklasse, der passer til deres behov.

Senest efter to år flyttes eleven til en almindelig klasse. I de almindelige klasser er der mulighed for at modtage støtte til den fortsatte sproglige udvikling.
Tosprogede børn på 6 år får ved skolestart støtte til at lære det danske sprog.

 

Unge

I Odense er der etableret ungdomsklasser for sent ankomne tosprogede unge.
Unge flygtninge og indvandrere deltager på lige fod med deres danske klassekammerater i udskolingsaktiviteter i forbindelse med skolernes uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Derudover tilbyder Odense Kommune skolevejledning for unge, hvor hele familien inddrages. Denne vejleding foregår på modersmålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børn- og Ungeforvaltningen