Spring til indhold

Ferie når du er godkendt til fleksjob

Når du er begyndt i et fleksjob eller er startet med at modtage ledighedsydelse, kan det ske, at du ikke har optjent feriegodtgørelse. Det er ofte fordi, du inden ferien har været enten sygemeldt eller ledig i kortere eller længere perioder. Hvis du er i tvivl, så kontakt din sagsbehandler.

Kontaktinformation

Refusion og Sygedagpenge

Egeparken 2A
5540 Odense NØ
63 75 83 00

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sygedagpenge Udbetaling - for borgere
Fleksløntilskud - for borgere
Jobafklaring Udbetaling - for borgere
Ledighedsydelse

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00

Er du i fleksjob?

Er du i fleksjob og skal afholde ferie med ledighedsydelse, så skal du ansøge via selvbetjeningsløsningen på denne side. Det er vigtigt, at du ansøger om ferie inden ferien afholdes, da du ellers som udgangspunkt vil få afslag på din ansøgning om ledighedsydelse under ferie. Det er Kontanthjælp og Ledighedsydelse, der behandler din ansøgning.

Har du optjent egne feriepenge skal du vedhæfte kopi af feriekortet til ansøgningen.

Ferieregler for ansatte i fleksjob

  • Som hovedregel skal der afholdes 3 ugers sommerferie = hovedferie
  • Din hovedferie på 15 feriedage (3 uger) skal afvikles i perioden 1. maj – 30. september
  • Du skal bruge din optjente ferie, før du søger om ledighedsydelse
  • Du skal søge om ledighedsydelse under ferie senest 14 dage før du skal holde ferie
  • Hvis du søger om ledighedsydelse under ferie, skal du selv søge på Odense.dk (se vejledning nedenfor) 
  • Din ferie planlægges sammen med din arbejdsgiver
  • Du er selv ansvarlig for dit ferieregnskab

For at søge om ledighedsydelse skal du udfylde det elektroniske skema på www.borger.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at benytte den digitale løsning, kan du møde personligt op eller ringe til os.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen