Spring til indhold

Seniorjob

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune. .

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er et seniorjob?

I et seniorjob bliver du ansat i  en offentlig virksomhed i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er tidsbegrænset og ophører dagen før, du kan gå på efterløn. Som ansat i et seniorjob optjener du ikke timer til en ny dagpengeperiode og du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Seniorjob kan kun tilbydes i kommunale virksomheder.

 

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

 

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse 
  • fortsat betale efterlønsbidrag 
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten tidligst fem år før, du når efterlønsalderen, og hvis det sker fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, skal du også have opbrugt retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Ophør af ansættelsen

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob.

 

Dit seniorjob vil ophøre tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen. Fx på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag, efterlønsbidrag til din a-kasse eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen. 

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale, da ansatte i seniorjob kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, herunder gælder også prøvetid.

 

Læs mere om seniorjobordningen på borger.dk

 

Lovgivning om seniorjobordningen.Beskæftigelses- og Socialforvaltningen