Spring til indhold

Privat løntilskudsjob

Hvis du har været ledig i mere end 6 måneder, kan du få et job med løntilskud ved en privat arbejdsgiver.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Det kan være, at det lige er løntilskuddet, som gør dig en lille smule mere attraktiv for en arbejdsgiver i de første måneder af din ansættelse, og det er din chance for at vise og anvende dine faglige kompetencer.

Der er tre undtagelser, hvor du ikke behøver vente i 6 måneder på at komme i løntilskud:

  • hvis du er over 50 år
  • hvis du er enlig forsørger
  • hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse
En privat arbejdsgiver, som ansætter en person i et job med løntilskud må kun gøre dette, hvis der er tale om et nyt job (merbeskæftigelse). Man må altså ikke afskedige en person, for så at ansætte en anden i et job med løntilskud i samme stilling.

En virksomhed med mindre end 50 fuldtidsansatte må have 1 person i løntilskud eller praktik for hver 5. ordinært ansatte medarbejder.
for en virksomhed med mere end 50 fuldtidsansatte er det 1 person for hver 10. ordinært ansatte medarbejder.


Sådan etableres et privat løntilskud

Hvis du vil i løntilskud ved en privat arbejdsgiver, skal du selv finde en. Sådan gør du, hvis du vil i løntilskud i en privat virksomhed:

  1. Find et firma, der vil have dig i løntilskud i op til 6 måneder
  2. Tal med den personaleansvarlige om arbejdsopgaver
  3. Virksomheden skal søge Odense Kommune om etablering af løntilskudddet.
  4. Virksomheden kontakter Jobcentret, som skal godkende løntilskuddet.
  5. Du vil få besked fra Jobcentret om du kan starte i et løntilskud. Her får du tilsendt en jobplan. Jobplanen på Min side på jobnet.dk.
  6. Du er forsikret gennem den pågældende virksomheds forsikring

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen