Spring til indhold

Jobrotation

Når en privat eller offentlig arbejdsgiver sender en medarbejder på (efter)uddannelse og ansætter en ledig som vikar, er der tale om jobrotation.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Jobrotation er et godt redskab til, at du bliver opkvalificeret, selvom du er ansat i en virksomhed, da virksomheden får mulighed for at ansætte en virkar. Jobrotation hjælper ledige med at komme godt ind på en arbejdsplads.

 

Bliv jobrotationsvikar

Hvis du er ledig, på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller på kontanthjælp og gerne vil ansættes som jobrotationsvikar gælder følgende:

  • Du skal have været ledig i minimum 6 måneder
  • Du skal være ansat minimum 10 timer pr. uge, og ansættelsen kan højst vare 6 måneder
  • Som vikar er du ansat på almindelige vilkår og skal have den overenskomstmæssige løn

Det er Virksomhedsservice, der i samarbejde med A-kasserne finder vikarer, der kan matche vikariaterne. Du kan derfor rette henvendelse til os eller din A-kasse, hvis du ønsker at blive ansat som jobrotationsvikar. Hvor hurtigt det vil ske, vil afhænge af hvornår der igangsættes jobrotationsforløb, hvor dine kompetencer matcher.

Når du ansættes som vikar i et jobrotationsforløb, optjener du ikke dagpengeret. Til gengæld bruger du heller ikke af din dagpengeret.

Eksempler på jobrotation

Der er i udgangspunktet tale om en time til time relation mellem beskæftigede og ledige vikarer. Der skal være et vist sammenfald mellem det tidspunkt, den ansatte er på uddannelse, og den ledige vikarierer.

Her er eksempler på, hvordan man kan konstruere jobrotationsforløb:

Enkelt-rotationer

En vikar ansættes som erstatningsarbejdskraft for en medarbejder, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse.

Enkelt vikar/flere ansatte

En vikar ansættes i en længere periode (max. 6 måneder) til at vikariere for flere ansatte, der uddanner sig på skift.

Flere vikarer/flere ansatte

Flere ledige ansættes til at vikariere for flere ansatte, der uddannes i forskellige perioder. Vikariaterne kan forskydes i forhold til de ansattes konkrete fraværsperioder.

Jobrotation med forudgående opkvalificering af vikarer

Ledige opkvalificeres før de vikarierer for ansatte, der deltager i uddannelse. Opkvalificeringen kan finansieres på forskellige måder.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen