Spring til indhold

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud er en mulighed for få foden indenfor i en virksomhed, få mere erhvervserfaring, styrke dine kvalifikationer og faglige netværk.

Sådan gør du

Der er flere måder at komme i virksomhedspraktik eller løntilskud. 

 

Du kan som ledig dagpengemodtager

  • tilbyde virksomhedspraktik eller ansættelse i løntilskud i din uopfordrede jobsøgning
  • søge virksomhedspraktikker eller løntilskud fra Akademisk Jobbank. Klik her for at komme til Akademisk Jobbank
  • henvises fra jobcentrets interne liste over virksomhedspraktikker og løntilskud i samarbejde med din jobrådgiver i Jobcenter Odense

Virksomheden kan få hjælp til ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud, få afklaret om de er berettiget til løntilskud og få generel hjælp og sparring fra Academic Partnership i Virksomhed & Arbejdskraft: 63756363 eller virksomhedsservice@odense.dk Klik her for at komme til VITAS.BM.DK

  

 

Om virksomhedspraktik 

Du kan komme i virksomhedspraktik i den samme virksomhed i op til 4 uger, op til 8 uger hvis du er dimittend, eller op til 8 uger, hvis du er fyldt 50 år og har været ledig i 12 måneder.

 

Du har mulighed for virksomhedspraktik i hele din dagpengeperiode og flere gange i forskellige virksomheder.  

 

Du får dagpenge under din virksomhedspraktik og du skal være jobsøgende imens. Virksomhedspraktik tæller som aktivering.

 

Om privat løntilskud 

Du kan ansættes i løntilskud i en privat virksomhed i max 6 mdr.- dog typisk 3-4 mdr. Det er en betingelse, at du har fået 962 timers udbetalt dagpenge. Er du i tvivl, kan du se dine udbetalte dagpengetimer på din a-kasse side. Dog kan du komme tidligere i løntilskud, hvis du ud fra generelle betingelser er: enlig forsørger, ufaglært eller hvis du er over 50 år, komme i privat løntilskud fra første ledighedsdag.

 

Du kan ansættes i løntilskud flere gange i din dagpengeperiode i forskellige virksomheder. Virksomheden skal være godkendt til løntilskud. 

 

Du og virksomheden aftaler lønnen i løntilskudsperioden. Du skal være jobsøgende under privat løntilskud, og forløbet tæller som aktivering.

 

Om offentligt løntilskud 

Du kan komme i offentligt løntilskud i op til 4 mdr. Det er en betingelse, at du har fået 962 timers udbetalt dagpenge. Er du i tvivl, kan du se dine udbetalte dagpengetimer på din a-kasse side.. Dog kan du komme tidligere i løntilskud, hvis du ud fra generelle betingelser er: enlig forsørger, ufaglært eller hvis du er over 50 år, komme i offentligt løntilskud fra første ledighedsdag. Du kan ansættes i løntilskud flere gange i din dagpengeperiode i forskellige virksomheder. Virksomheden skal være godkendt til løntilskud.

 

Din forsørgelse under offentligt løntilskud svarer til din dagpengesats + AM-bidrag og overenskomstmæssig pension. Du skal være jobsøgende under offentligt løntilskud, og forløbet tæller som aktivering.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen