Spring til indhold

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud er dine værktøjer til at få foden indenfor i en virksomhed, du synes er spændende. Her kan du få mere erhvervserfaring, styrke dine kvalifikationer, styrke dit netværk, få en afklaring på, hvad du finder interessant at arbejde med, få en struktureret hverdag, blive skarpere på at skrive ansøgninger og meget mere.

 

Sådan gør du

Der er flere måder at komme i virksomhedspraktik eller løntilskud. 

 

Du kan som ledig dagpengemodtager

  • tilbyde virksomhedspraktik eller ansættelse i løntilskud i din uopfordrede jobsøgning
  • søge virksomhedspraktikker eller løntilskud fra Akademisk Jobbank. Klik her for at komme til Akademisk Jobbank
  • henvises fra jobcentrets interne liste over virksomhedspraktikker og løntilskud i samarbejde med din jobrådgiver i Jobcenter Odense

Virksomheden kan få hjælp til ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud, få afklaret om de er berettiget til løntilskud og få generel hjælp og sparring fra Academic Partnership i Virksomhed & Arbejdskraft: 63756363 eller virksomhedsservice@odense.dk Klik her for at komme til VITAS.BM.DK

  

 

Om virksomhedspraktik 

Du kan komme i virksomhedspraktik i den samme virksomhed i 4 uger. Du har mulighed for virksomhedspraktik i hele din dagpengeperiode og flere gange i forskellige virksomheder.  

 

Du får dagpenge under din virksomhedspraktik og du skal være jobsøgende imens. Virksomhedspraktik tæller som aktivering.

 

Om privat løntilskud 

Du kan ansættes i løntilskud i en privat virksomhed i max 6 mdr.- dog typisk 3-4 mdr. Det er en betingelse, at du har fået 962 timers udbetalt dagpenge. Er du i tvivl, kan du se dine udbetalte dagpengetimer på din a-kasse side. Dog kan du komme tidligere i løntilskud, hvis du ud fra generelle betingelser er: enlig forsørger, ufaglært eller hvis du er over 50 år, komme i privat løntilskud fra første ledighedsdag.

 

Du kan ansættes i løntilskud flere gange i din dagpengeperiode i forskellige virksomheder. Virksomheden skal være godkendt til løntilskud. 

 

Du og virksomheden aftaler lønnen i løntilskudsperioden. Du skal være jobsøgende under privat løntilskud, og forløbet tæller som aktivering.

 

om offentligt løntilskud 

Du kan komme i offentligt løntilskud i op til 4 mdr. Det er en betingelse, at du har fået 962 timers udbetalt dagpenge. Er du i tvivl, kan du se dine udbetalte dagpengetimer på din a-kasse side.. Dog kan du komme tidligere i løntilskud, hvis du ud fra generelle betingelser er: enlig forsørger, ufaglært eller hvis du er over 50 år, komme i offentligt løntilskud fra første ledighedsdag. Du kan ansættes i løntilskud flere gange i din dagpengeperiode i forskellige virksomheder. Virksomheden skal være godkendt til løntilskud.

 

Din forsørgelse under offentligt løntilskud svarer til din dagpengesats + AM-bidrag og overenskomstmæssig pension. Du skal være jobsøgende under offentligt løntilskud, og forløbet tæller som aktivering.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen