Spring til indhold

Bevilling af forløb og kurser

Du kan styrke dine kompetencer og erhverve helt konkrete kvalifikationer gennem relevante forløb og kurser.

Deltagelse i forløb udbudt af Jobcenter Odense

Jobcentrer Odense udbyder forskellige kurser og forløb, som du har mulighed for at deltage i. Du finder dem i vores Aktivitetskalender. Ønsker du at deltage, skal du tage kontakt med din jobrådgiver.

Klik her for at se Aktivitetskalender.

Du skal søge job imens du deltager, og forløbet tæller som aktivering  

Deltagelse i andre kurser 

Du har som ledig på dagpenge mulighed for at søge om bevilling af opkvalificerende kurser, som ikke figurerer i vores aktivitetskalender. Dette skal søges gennem din primære jobrådgiver, som behandler din ansøgning.

 

En bevilling vil bero på en konkret og individuel vurdering, hvor der lægges vægt på, at kurset skal styrke dine muligheder for beskæftigelse. 

Sådan søger du bevilling af kursus

Du skal tage kontakt eller booke tid hos din primære jobrådgiver i Jobcenter Odense og præsentere dit ønske. Du aftaler med din jobrådgiver, hvordan du afleverer din skriftlige ansøgning om bevilling. Bemærk at der kan være op til 4 ugers behandlingstid på ansøgning om bevilling af kursus.

 

Ønsker du at søge bevilling til kursus, som ikke er et af Jobcenter Odenses udbudte forløb, skal du udarbejde en skriftlig ansøgning, som skal indeholde

  • Titel på kursus, udbyder, CVR-nummer på udbyder, periode og pris  
  • Dokumentation for relevans af kursus - fx uddrag af  jobopslag, arbejdsgivererklæring m.m.

  • Egne argumenter for hvordan kurset styrker dine muligheder for arbejde 

Du skal søge job under kurset, og kurset tæller som aktivering, hvis det varer mere end 2 uger .

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen