Spring til indhold

Refusion og sygedagpenge

Her kan du se hvad Refusion og sygedagpenge kan hjælpe dig med og hvornår du kan ringe.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Midlertidig lovændring vedtaget som følge af COVID-19

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19.

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 30. juni 2021.
 
Lovændringen gælder for følgende situationer: 
Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19.
Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.
For mere information tjek virk.dk, vælg nemrefusion – sygedagpenge og til sidst vejledninger. Er der yderligere spørgsmål kontakt da Refusion & Sygedagpenge på tlf. 6375 8300.

Du kan anvende dette link til "Anmeldelse for selvstændige"   

 

Du kan ringe eller skrive til os, hvis du vil i kontakt med os vedrørende:

• Sygedagpenge/sygedagpengerefusion

 

• Fleksløntilskud

 

• Tilskud til selvstændig med nedsat erhvervsevne

 

Refusion af løntilskud og fleksjob gl. ordning

 

Voksenlærling og personlig assistance

 

Jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

 

Ledighedsydelse

 

Du kan skrive til os via digital post, hvor du kan vedhæfte eventuel dokumentation. Du skal bruge dit NemID. Se vores kontaktinformationer i kontaktinformationsboksen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen