Spring til indhold

Mundhuleoperation

Når kræft i mundhulen, i tunge, mundbunden, kinder eller gummerne, fjernes med operation, kan talen blive påvirket. Artikulationen kan blive besværliggjort og taleforståeligheden blive forstyrret.
Personer der har gennemgået mundhuleoperation kan have brug for logopædisk bistand til genoptræning af taleorganerne.

Kontakt 

Hvis du, eller en du kender, har brug for logopædisk bistand på grund mundhuleoperation, kan du kontakte Kommunikationscenter Odense. Henvendelse til Kommunikationscenter Odense kan også ske via egen læge, speciallæge, eller plejepersonale, mm. 

Ældre- og Handicapforvaltningen