Spring til indhold

IKT Informations- og kommunikationsteknologi

IKT er en bred vifte af teknologier, som kan hjælpe borgere, som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Det kan fx være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
  • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning
  • Støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

Kommunikationscenter Odense tilbyder udredning af behov for IKT-hjælpemidler og foretager evt. afprøvning, yder rådgivning og vejledning, samt tilbyder undervisning i at anvende hjælpemidlerne. For at et IKT-hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og give en væsentlig lettelse i dagligdagen. 

Udredning, råd og vejledning og evt. afprøvning og sagsbehandling foregår på Kommunikationscenter Odense.

Der kan ikke bevilges mobiltelefoner, almindelige fastnettelefoner, bærbare computere, tablet, computere eller GPS’er, idet de betragtes som sædvanligt indbo.

 

Søg om IKT-hjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om IKT-hjælpemidler, kan du henvende dig til os på telefon: 63 75 00 25 

Ældre- og Handicapforvaltningen