Spring til indhold

IKT Informations- og kommunikationsteknologi

IKT er en bred vifte af teknologier, som kan hjælpe borgere, som har brug for kompenserende hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Det kan fx være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
  • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning
  • Støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere m.m. til borgere med motoriske vanskeligheder

 
For at et IKT-hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af det nedsatte funktionsevne og give en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Sagsbehandlingen foregår i samarbejde med CKV (Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Mobilitet & IKT), som yder råd og vejledning, laver afprøvning og træning samt udlåner hjælpemidler.

Der kan ikke bevilges mobiltelefoner, almindelige fastnettelefoner, bærbare computere, tablet, computere eller GPS’er, idet de betragtes som sædvanligt indbo.

 

Søg om IKT-hjælpemidler

Hvis du ønsker at søge om IKT-hjælpemidler, kan du henvende dig på følgende måder:

  • Du kan kontakte Hjælpemiddelservice på tlf. 65 51 45 45, du omstilles til rehabiliteringsrådgiverne i Høre/Syn/IKT-team ved at trykke 3 og dernæst 2. 
  • Du kan kontakte CKV Mobilitet og IKT på tlf.: 99 44 34 00.

Ældre- og Handicapforvaltningen