Søg tilskud til kørsel til familiebesøg

§117 tilskud til individuel transport til borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00
Mail: mobiliodense@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Tir 9.00-11.00
Ons lukket
Tor - Fre 9.00-11.00

Digital post

Mobil i Odense

Kommunen giver efter Lov om social service § 117 tilskud til individuel transport til borgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Læs mere om § 117-kørsel i pjecen "Regler for §117-kørsel".

Hvem kan få tilskud?

Ansøgere, som ikke kan benytte offentlige transportmidler, og som ikke falder ind under reglerne om kørsel for svært bevægelseshæmmede og blinde (SBH-kørsel). 

Omfang og pris

Ordningen kan kun benyttes til familiebesøg og lignende inden for Odense Kommunes grænser. Borgeren betaler selv turen og indsender ved månedens slutning kvitteringer til beregning af tilskud til Mobil i Odense.

Der ydes tilskud på den del af udgiften, der overstiger prisen for et pensionistbuskort. Prisen for et pensionistkort er pt. 186 kr. Der ydes højest 150 kr. i tilskud pr. måned, som kan fordeles på max. 2 enkeltture pr. måned.

Servicemål

Ansøgninger om kørselsordningen besvares indenfor 8-12 uger.

Klagemulighed

Det er ikke muligt at klage over afgørelsen.

Opdateret 21-12-2017

By- og Kulturforvaltningen