Spring til indhold

Visiteret kørsel og COVID-19

Der gælder nogle særlige forhold under COVID-19 - også hvad angår den visiterede kørsel.

Hvor mange må der være i bilerne?

Odense Kommune følger de overordnede retningslinjer for befordring under COVID-19. Den 1. august er alle restriktioner i befordringen ophørt. 
Biler og busser må derfor fyldes som normalt inden Coronarestriktioner blev indført. Dog vælger Odense Kommune stadig kun at fylde busserne til Nørrebjergskolen halvt op inkl. chaufføren i forhold til det antal passagerer, bilen eller bussen er godkendt til. 
 
 

Ændringer i kørslen

Når der er ændringer til kørslen med Mobil i Odense, er det i udgangspunktet altid borgerens eller de pårørendes ansvar at meddele Mobil i Odense dette. Det gælder, hvad enten det er ændringer, stop, start eller bero. Midlertidige ændringer, som kun omfatter samme dag eller dagen efter, kan meddeles direkte til chauffør-firmaet (Taxa Fyn eller Bergholdt). 

Undtaget fra dette er, når en kørsel skal stoppes akut pga. et smitteudbrud på en skole eller institution. Her kan kørslen stoppes direkte af skolen/institutionen. Dette sker ved en kontakt direkte fra skolen/institutionen til Mobil i Odense. Kørslen vil her blive sat i bero uden en opstartsdato. Når en kørsel skal startes op igen, skal du selv kontakte Mobil i Odense senest kl. 10 hverdagen før opstart, for at vi igen kan starte på for jeres kørsel.

Mobil i Odense kan kontaktes på mobiliodense@odense.dk eller 6375 8100 

Det er vigtigt, at I aftaler opstarten med jeres skole/institution, inden I starter kørslen op igen, så I er sikre på, at de er klar til at modtage jer.

Når kørsel er lukket pga. smitte, kan man heller ikke blive kørt til aflastning eller lign.

 

Procedure vedr. befordring ved hjemsendelse ifm. hel eller delvis lukning af skoler og institutioner

1. Skolen/institutionen orienterer borgere/pårørende om hjemsendelse og lukningen. Skolen/institutionen minder samtidig borgere/pårørende om, at skolen/institutionen orienterer Mobil i Odense, så al kørsel stoppes. Skolen/institutionen minder også borgere/pårørende om, de de hver især selv er ansvarlige for at starte kørslen op igen.

 

2. Samtidig kontakter skolen/institutionen Mobil i Odense og orienterer om, hvem der skal have lukket deres kørsel. Mobil i Odense lukker kørslerne på ubestemt tid og koordinerer med Taxa Fyn og Bergholdt.

 

3. Hvis de, der er testet positiv for COVID-19, bliver kørt til skole/institution, skal Mobil i Odense kontaktes med det samme, så vi kan få chauffører og eventuelle medpassagerer kontaktet og isoleret.

 

4. Når en skole/institution efter en hel eller delvis nedlukning starter op igen, skal den enkelte borger/pårørende selv starte kørslen op igen. Dette gøres ved at kontakte Mobil i Odense senest kl. 10 hverdagen før opstart på mobiliodense@odense.dk eller 63 75 81 00. Det er vigtigt, at opstarten er aftalt med skolen/institutionen, inden kørslen startes op igen, så I er sikre på, at skolen/institutionen er klar til at modtage jer.

 

Procedure vedr. befordring, hvis en chauffør er testet positiv for COVID-19

Mobil i Odense koordinerer med Bergholdt, Taxa Fyn, skoler og institutioner, hvis personer har været i nær kontakt med en chauffør, der er testet positiv. Hvis personen ikke er på skolen/institutionen, kontakter Mobil i Odense de nære kontakter direkte, med mindre andet aftales med skolen/institutionen.

Al kørsel vil blive sat i bero på ubestemt tid, uanset om det omhandler den smittede, at man er hjemsendt som nær kontakt eller som en del af et forsigtighedsprincip. Genopstart af kørsel sker ved, at borgere/pårørende kontakter Mobil i Odense senest kl. 10 hverdagen før. Der opstartes som hovedregel ikke med akut kørsel efter en COVID-19-nedlukning.

By- og Kulturforvaltningen