Spring til indhold

Handicapbil

Hvis du har svært ved at komme omkring, fordi du har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, kan du søge om støtte til køb af bil.

Hvad kan du få økonomisk støtte til?

  • Støtte til køb af billigst egnet bil i form af et rentefrit og delvist afdragsfrit lån
  • Tilskud til nødvendig særlig indretning f.eks. lift eller kørestolsbespænding samt reparation heraf
  • Tilskud til erhvervelse af kørekort
  • Støtte til afgiftsfritagelse

 

Hvem kan få støtte til køb af bil? 

For at du kan få støtte til køb af bil, skal du have en væsentligt og varigt nedsat funktionsevne, hvor der ikke er nogen form for trænings- eller behandlingsmulighed. Du skal have aktiviteter uden for hjemmet, som medfører betydeligt behov for kørsel med bil.

For at få tildelt denne støtte skal der foretages en grundig analyse af din funktionsevne og dine behov i forhold til at kunne færdes.

 

Vær opmærksom på

 

  • Lånet skal tilbagebetales over en 8 års periode efter lovbestemte regler, hvori dit samlede indtægtsgrundlag indgår.
  • Lånerammen og indtægtsgrænsen reguleres en gang årligt.
  • Hvis støtten bevilges i forbindelse med uddannelse, der sigter mod arbejds- og indtægtsmuligheder, har du mulighed for at søge om at blive fritaget for at betale afdrag under uddannelsen.  
  • Hvis du ønsker at købe en anden egnet bil end den, Odense Kommune bevilger støtte til, skal du selv betale merudgiften.
  • Odense Kommune er berettiget til at optage pant i bilen til sikkerhed for det ydede lån.

 

Hvordan søger du?

Du skal kontakte bil-teamet. Se kontaktboksen øverst. Hvis telefonen ikke bliver besvaret, når du ringer, kan du indtale en besked, og du vil blive ringet op. 

Ældre- og Handicapforvaltningen