Spring til indhold

Inkontinenshjælpemidler

Der findes forskellige former for hjælpemidler, hvis du lider af inkontinens.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Ufrivillig vandladning kan være svært at tale om. Det tilskrives ofte noget, der kommer med alderen. Men der kan være forskellige årsager til problemerne, og nogle årsager kan afhjælpes ved enkelte ændringer i hverdagen. 

 

Det er afgørende at få afklaret, hvilken form for ufrivillig vandladning, det drejer sig om, så du får den rette behandling og/eller hjælpemiddel. For at kunne få et hjælpemiddel, som eksempelvis bléer, katetre eller stomiprodukter, skal du have en varig lidelse.


Bleer

Før der kan tages stilling til eventuelt bevilling af ble, skal alle behandlingsmuligheder være udtømt. Det gælder både medicinsk behandling, kirurgisk behandling og bækkenbundstræning. Det betyder, at der skal foretages en udredning af dit vandladningsproblem i samarbejde med egen læge.

Mens du er under udredning, i gang med træning og/eller i behandling, skal du selv købe dine bleer. Bleer kan købes i Matas, på apoteket, i nogle dagligvarebutikker eller på internettet. Efterfølgende er det Odense Kommune, der bevilliger dine ble-produkter.

Læs vores pjece om bleer

 


Katetre

Der findes forskellige typer af både engangskatetre og katetre, der bliver liggende i blæren. Kontinenssygeplejersken vurderer i samarbejde med dig, hvad der passer bedst til dig. 

 

Stomiprodukter

Ingen stomiopererede er ens, og kontinenssygeplejersken vurderer derfor i samarbejde med dig, hvilket produkt, der passer bedst til dig i forhold til din stomi og din hverdag. Kontinenssygeplejersken hjælper og vejleder dig i at bruge stomiprodukterne, så de hurtigt bliver en naturlig del af den hverdag.

 

Hvordan søger du?

For at få en bevilling på ovenstående hjælpemidler, er det en forudsætning, at du har en varig lidelse. Ansøg om bleer, katetre og/eller stomiprodukter ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Ansøg om kropsbårne hjælpemidler".  

 


Ældre- og Handicapforvaltningen