Spring til indhold

Håndbog

Brugerhåndbogen til personer, der modtager BPA-ordningen.

 

HÅNDBOGEN ER UNDER REVIDERING - SÆRLIGT MED HENBLIK PÅ SYGE- OG FRAVÆRSOMRÅDERNE.

 

Denne håndbog er tænkt som hjælp og information til dig, der har fået bevilliget en BPA-ordning i henhold til Servicelovens §§ 95 og 96. BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Håndbogen afgrænser sig til §§ 95 og 96 i Serviceloven.

Håndbogen beskæftiger sig primært med tiden efter, du er bevilliget en §§ 95 eller 96 ordning, og hvor BPA-ordningen udgør en del af din hverdag. Når du ansøger om BPA-ordning, vil du få håndbogen udleveret.

Brugerhåndbog om Borgerstyret Personlig Assistance (under revidering november 2021)


Ældre- og Handicapforvaltningen