Spring til indhold

Kollegiet Rytterkasernen

Kollegiet Rytterkasernen er for personer med et fysisk handicap, der har behov for hjælp og støtte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
65 51 39 71

Kollegiet Rytterkasernen

Rytterkasernen 9 A, 3. sal
5000 Odense C

Hvem kan få tilbuddet

Tilbuddet er primært for unge med et varigt og betydeligt fysisk handicap.

 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema og evt. et spørgeskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.

 

Lovgivning

Lov om social service § 85
Almenboliglov § 105

 

Dagligdagen og aktiviteter

De fleste beboere har et dagtilbud. Det kan være uddannelse eller beskæftigelse. Da der er store variationer i beboernes grader af handicap, får den enkelte beboer den hjælp og støtte, som netop hun/han ønsker eller har behov for. I beboergruppen er der behov for hjælp, støtte og vejledning til:

 

- at vedligeholde og udvikle færdigheder og kompetencer til at støtte beboerens selvstændighed i hverdagen

- at få den nødvendige fysiske træning for at vedligeholde muskler og bevægeapparat.

- at skabe og fastholde kontakt til venner og familie.

- ledsagelse til forskellige aktiviteter.

- at vedligeholde og udvikle praktiske og sociale færdigheder - at få hverdagen til at fungere.

 

Beboerne har mulighed for spontane aktiviteter i fælleshuset. I forbindelse med højtiderne er der opbygget forskellige traditioner. Der ud over deltager beboerne i individuelle fritidsaktiviteter og benytter sig af byens kulturelle muligheder.

 

Brugerindflydelse

Der er tilbud om, at der afholdes beboermøde. Beboerne er med til at tilrettelægge aktiviteter og udnytte det enkelte støttecenter optimalt. Form og indhold af mødet besluttes af beboerne. Beboerne har høringsret ved ansættelse af nye medarbejdere, og deltager i ansættelsesudvalget. Der afholdes fælles temadage for beboere og personale, der går ud på at målsætte, justere og evaluere tilbud og indsats.

 

Antal brugere og pladser

Der er otte beboere på Kollegiet. Derudover er der tilknyttet en borger, som bor i egen bolig i centrum.

 

Fysiske rammer

Beboerne har egne lejligheder med køkken og bad/toilet samt hver en lille altan. Herudover er der fællesrum med mulighed for fællesspisning og socialt samvær. Tilbuddet er indrettet, så der tages hensyn til beboerens privatsfære.

 

Beboerøkonomi

Beboerne indgår egne lejekontrakter, og betaler husleje, forbrugsafgifter og kost m.m. Der kan søges om boligsikring/boligydelse efter gældende regler. Beboerne har en aftale om fællesspisning hver dag.

 

Personale og ledelse

Der er ansat 12 medarbejdere. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, men består primært af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Der er personale fra syv morgen til 22 aften.

Derudover er der en rehabiliteringsleder og en assisterende rehabiliteringsleder, som deles med fire andre afdelinger.

 

Rehabiliteringsleder
René Paaske Jørgensen
rjoe@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder
Finn Sørensen Paaske
fspa@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen