Spring til indhold

Dækning af merudgifter til voksne

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de ekstra udgifter, du har i din dagligdag.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Førtidspension

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15-00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - fredag 7.00-18.00

Hvad er en merudgift?

Med en vidtgående og varig nedsat funktionsevne kan du have ekstra udgifter forbundet med at få din dagligdag til at fungere.

Eksempler på merudgifter kan være medicin, udgifter til transport, ekstra vask eller en håndsrækning til praktiske gøremål. 

Odense Kommune yder hjælp til nødvendige merudgifter, som kan kompensere for din nedsatte funktionsevne og medvirke til, at du kan leve et så normalt liv som muligt.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Alle borgere mellem 18 år og folkepensionsalderen med et vidtgående og varigt fysisk eller psykisk handicap har mulighed for at søge om tilskud til dækning af dine merudgifter efter Servicelovens §100. 

Borgere der har medfødte lidelser, der gør, at de har brug for en speciel kost, kan få dækket merudgifter til diæt. 

For at modtage tilskud, skal du have merudgifter for mere end 6.408 kroner svarende til 534 kroner per måned.

Undtagelse

Modtager du førtidspension efter den gamle førtidspensionslovgivning fra før 2003, kan du kun ansøge, hvis du ud over din førtidspension også er bevilget tilskud efter Servicelovens §95 eller §96 om borgerstyret personlig assistance (BPA).

Hvor søger jeg tilskud?

For at søge tilskud til dækning af dine nødvendige merudgifter skal du udfylde dette ansøgningsskema. 
Når skemaet er udfyldt, sendes det automatisk videre til den rette afdeling i Odense Kommune. Du modtager en kvittering for modtagelsen.

Yderligere information

Merudgifter til voksne ydes efter Servicelovens §100. Vil du vide mere om lovgivningen, kan du læse Serviceloven her. 

Opdateret 21-08-2018

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen