Spring til indhold

Transport

Transport til behandling på lokal tandklinik, specialtandlæge, tandregulering og klinik 16.

Skolebørn 0.-7. klasse

Tandplejen lægger vægt på, at forældre selv følger barnet til tandbehandling indtil barnet er i 10 års alderen.
Skolebørn fra 4. - 7. klasse har mulighed for fri transport, hvis de er bosiddende i Odense Kommune. Det er dog kun i tilfælde af, at forældrene ikke har mulighed for at følge barnet til tandklinikken, at dette tilbydes.  Der er ingen fri transport til ledsager.

Specialtandlæge, tandregulering og specialiseret tandbehandling

Ved henvisning til specialtandlæge eller udredning på Centralklinikken på Grønløkkevej (tandregulering og specialiseret tandbehandling) skal der ofte i forbindelse med disse behandlinger træffes beslutninger, som kræver forældrenes medvirken. Der bliver derfor ikke tilbudt transport af barnet .

Ved henvisning til special tandbehandling/konsultation udenfor Odense Kommune kan der efter individuel vurdering blive tilbudt refusion af udgifter til barn og ledsagers transport.

Der kan ske dispensation fra ovenstående. Tandklinikken vurderer behovet i hvert enkelte tilfælde.

Børn- og Ungeforvaltningen