Spring til indhold

Frit valg

I Odense Kommune kan du frit vælge mellem de 7 storklinikker.

Frit valg mellem Odense Kommunes tandklinikker

I Odense Kommune har du et valg. Du kan være tilknyttet den kommunale børne- og ungetandpleje og modtage din tandpleje her. Det er helt vederlagsfrit, og du følger blot indkaldelserne fra Center for Tandpleje i Odense Kommune. Den første indkaldelse vil du få fra klinikken i dit skoledistrikt, men det er også muligt at skifte til en af de andre kommunale børne- og ungeklinikker efter henvendelse til os.  

 

Fritvalgsordningen - tandpleje på privat tandklinik

Du har desuden mulighed for at benytte fritvalgsordningen. Her foregår din børne- og ungetandpleje på en privat tandklinik efter dit eget valg, og du kan modtage tilskud fra Odense Kommune:

 • For børn mellem 0 og 15 år er det kommunale tilskud på 65 %.
  Der er en egenbetaling på de resterende 35 %.

 • For unge på 16 og 17 år er det kommunale tilskud på 100 %.

Procentsatsen er fastlagt i tandplejebekendtgørelsen §4.

 

Når det gælder særligt kostbare ydelser, som f.eks. tandregulering, skal du altid sørge for at ansøge og få en forhåndsgodkendelse, inden du sætter behandlingen i gang. Odense Kommune har i visse tilfælde pligt til at sammenholde prisen fra den private tandlæge med den laveste dokumenterbare pris og ud fra de gældende procentsatser yde tilskud ud fra denne pris. Er din private leverandør dyrere end denne, skal du selv betale merprisen.

Bemærk: Bor dit barn i Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Nordfyns eller Kerteminde Kommune, kan du få mere information om dine muligheder ved at kontakte den lokale overtandlæge i jeres hjemkommune.

 

Særlige regler vedr. fritvalgsordningen

 • Valget gælder for det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at alt fra almindelige tandundersøgelser og fyldninger til tandregulering eller andre større behandlinger skal ske hos en privat tandlæge eller specialtandlæge.
 • Valg af privat tandlæge gælder minimum et år.
 • Dine igangværende behandlinger skal afsluttes der, hvor de er sat i gang.
 • Der er faste priser på de fleste ydelser. De er aftalt mellem KL og Dansk Tandlægeforening.
 • Større behandlinger, hvor der ikke er aftalt faste takster, f.eks. tandregulering, skal du altid have godkendt af Odense Kommune, inden de bliver sat i gang. 
 • Odense Kommune yder kun tilskud til behandlinger, der er omfattet af det kommunale tilbud. Du kan f.eks. ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger.
 • Odense Kommune har i visse tilfælde pligt til at sammenholde prisen fra den private tandlæge med den laveste dokumenterbare pris og ud fra de gældende procentsatser yde tilskud ud fra denne pris. Er din private tandlæge dyrere end denne, skal du selv betale merprisen. 
 • Serviceniveauet i den  private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Odense Kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
 • Det er den valgte privatpraktiserende tandlæge, der overtager ansvaret for, at du får tilbudt den tandpleje, der er omfattet af reglerne for børne- og ungetandpleje.

 

Frit valg ordning pr. 1/1 2018 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

 

Børn- og Ungeforvaltningen