Spring til indhold

Frit valg

I Odense Kommune kan du frit vælge mellem de 7 storklinikker. Fra 2018 er der nye regler vedr. frit valgordning.

Frit valg mellem Odense Kommunes tandklinikker

Behandlingen på den kommunale tandklinik er gratis. Du kan frit vælge klinik og behandler indenfor børne- og ungdomstandplejen i kommunen til dit barn. Den første invitation bliver automatisk sendt fra den lokale kommunale tandklinik. 

Du kan altid vælge en anden børn- og ungeklinik i Odense til dit barn. Kontakt blot den klinik, du ønsker og så vil den flytte dit barn.

 

Valgmuligheder for børn i alderen 0-15 år

Ønsker du ikke at modtage Tandplejens gratis tilbud til dit barn, kan du vælge forebyggende og behandlende tandpleje ved privat tandklinik efter eget valg. Du skal selv betale 35 % af tandlægens regning. Vælger du at dit barn skal modtage behandling på privatklinik, skal du meddele det til den lokale tandklinik, .
Valg af privat tandklinik gælder det samlede tandplejetilbud, hvilket betyder almindelig undersøgelse, behandling af huller og evt. tandreguleringsbehandling eller andre større behandlinger. 

 

Valgmuligheder for unge på 16 og 17 år

Unge i alderen 16 og 17 år kan frit vælge at modtage behandling på en af Odense Kommunes tandklinikker eller ved privat tandklinik. Begge dele er gratis. Vælger du behandling på privatklinik, skal du meddele det til din lokale tandklinik. Ved større og kostbare behandlinger skal Tandplejen i Odense Kommune godkende behandlingsplan og pris før behandlingens start.

 

Særligt for tandregulering

  • For børn mellem 0 og 15 år: Odense Kommune yder tilskud på 65 % af den af kommunen godkendte behandlingspris.
  • For unge på 16 og 17 år: Odense Kommune yder tilskud på 100 % af den af kommunen godkendte behandlingspris. 

For alle aldersgrupper gælder, at der er egenbetaling for den del af prisen hos den privatpraktiserende tandlæge eller specialtandlæge, som måtte ligge over den kommunale pris for en tilsvarende behandling.

 

Særlige regler vedr. fritvalgsordningerne 

  • Du kan ikke skifte behandler før, at der er gået 1 år efter det sidste behandlerskift.

  • Ved behandlerskifte skal konkrete påbegyndte behandlinger afsluttes der, hvor de er påbegyndt.

  • Undersøgelsesintervallerne for regelmæssig diagnostisk undersøgelse følger de nationale kliniske retningslinjer, som er 12-24 mdr. afhængig af behov. 

  • Særlige årsager kan begrunde hyppigere indkaldelser til tandbehandlinger.

  • De fleste ydelser og priser er med i overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Dansk Tandlægeforening.

  • Tandregulering samt andre behandlingsydelser, hvor der ikke er fastsat takster, må først iværksættes når Tandplejen i Odense Kommune har godkendt det fremsendte behandlingstilbud. 

  • I særlige tilfælde kan Odense Kommune tilbyde at behandle enkelte børn fra anden kommune.

 

Frit valg ordning pr. 1/1 2018 efter lovændring i Sundhedsloven - bekendtgørelse om tandpleje nr. 1658 af 22. december 2017

Børn- og Ungeforvaltningen