Spring til indhold

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Samlet vurdering efter tilsynsbesøget den 12. november 2019

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 12.november 2019 vurderet, at behandlingsstedet indplaceres i kategorien:
Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

 

Rapporten kan læses på Styrelsen for Patienssikkerheds hjemmeside via dette link.

Sundhedsforvaltningen