Spring til indhold

Tryghedscirklen

Tryghedscirklen er et forløb for forældre til at forstå barnets behov og signaler samt metoder til, hvordan man som forældre kan forsøge at imødekomme barnets behov.

Alle forældre ønsker at give deres børn tryghed, men alle vil opleve, at forældrerollen samtidig er meget udfordrende.

Tryghedscirklen ønsker med udgangspunkt i den nyeste tilknytningspsykologisk teori og forskning, at give forældrene et “vejkort” til at forstå barnets behov og signaler samt metoder til, hvordan man som forælder kan forsøge at imødekomme behovene. Vi ønsker ikke at bruge Tryghedscirklen til at tilstræbe, at man gør det perfekt som forælder - men til at man gør det godt nok. Tryghedscirklen giver dig mulighed for at være en endnu bedre forælder for dit barn.

 

Læringsmål

  • Forstå dit barns følelsesmæssige verden ved at lære at læse de følelsesmæssige behov
  • Støt dit barns evne til at håndtere følelser
  • Styrk udviklingen af dit barns selvværd

 

Der laves hold på 6-8 forældre, som følges ad gennem hele forløbet. Der er 8 mødegange, hvor vi gennemgår forskellige temaer. Holdet mødes ugentligt og er af ca. 2 timers varighed pr. gang.

Det er gratis at deltage, og der forventes stabilt fremmøde.

Forløbet varetages af psykolog, sundhedsplejerske og familiebehandler.

Mødestedet er Sundhedshus Syd, Olfert Fischers Vej 15, 5220 Odense S.

Hvis du tænker dette kunne være noget for dig, er du meget velkommen til at henvende dig til din sundhedsplejerske.

Sundhedsforvaltningen