Spring til indhold

Sundt Børneliv Sammen

Tidlig opsporing og indsats samt tværgående samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagpersoner fra Sundhed og Forebyggelse skal styrke de 2-6-åriges sundhed og trivsel.

Tidlig opsporing og tværfaglig indsats i fokus 

Sundt Børneliv Sammen er et fireårigt projekt, der startede den 1. september 2015. Projektet sætter fokus på fem indsatsområder:

  • Sproglig udvikling
  • Motorisk udvikling
  • Livsstilsproblematikker
  • Samspil i familien
  • Mental sundhed og trivsel

Desuden styrkes samarbejdet mellem Sundhed og Forebyggelse og dagtilbuddene. Det sker gennem nye samarbejdsmetoder, der supplerer den eksisterende indsats og udbygger viften af sundhed- og trivselstilbud til børn og familier:

  • En opsporende del, hvor sundhedsplejersker besøger alle børnehuse og dagplejepædagoger med det formål at sparre om tidlige bekymringer i forhold til et enkelt barn eller en børnegruppes sundhed og trivsel. Der afholdes et dialogmøde i alle dagtilbud mindst en gang om året. 
  • En indsatsdel, hvor der kan iværksættes individuelle indsatser for det enkelte barn og familie efter behov og mere generelle forløb for hele børnegrupper, der udvikler den pædagogiske praksis på området. Alle fagligheder i Sundhed og Forebyggelse byder ind i forhold til børnenes sundhed og trivsel. Det være sig sundhedsplejersker, tale/hørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, familiebehandlere og psykologer.

Forældrene vigtige samarbejdspartnere

Indsatserne i Sundt Børneliv Sammen kommer til at ske gennem et styrket samarbejde mellem personale i dagtilbud, forældre og andre i barnets netværk samt de faglige medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse. 

Et stærkt samarbejde mellem forældre og faggrupper på 0-6-årsområdet understøtter barnets tidlige udvikling og er af afgørende betydning, hvis indsatser målrettet børn og unge skal opnå den ønskede effekt – ikke mindst i de tidlige år.

For yderligere spørgsmål, kan du kontakte medarbejdere i dit barns dagtilbud eller din sundhedsplejerske.

Børn- og Ungeforvaltningen