Spring til indhold

Sundt Børneliv Sammen

Tidlig opsporing og indsats samt tværgående samarbejde mellem dagtilbud, forældre og fagpersoner fra Sundhed og Forebyggelse skal styrke de 2-6-åriges sundhed og trivsel.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Sundhedsplejens administration

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 56 08

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Tidlig opsporing og tværfaglig indsats i fokus 

Sundt Børneliv Sammen er et fireårigt projekt, der startede den 1. september 2015. Projektet sætter fokus på fem indsatsområder:

  • Sproglig udvikling
  • Motorisk udvikling
  • Livsstilsproblematikker
  • Samspil i familien
  • Mental sundhed og trivsel

Desuden styrkes samarbejdet mellem Sundhed og Forebyggelse og dagtilbuddene. Det sker gennem nye samarbejdsmetoder, der supplerer den eksisterende indsats og udbygger viften af sundhed- og trivselstilbud til børn og familier:

  • En opsporende del, hvor sundhedsplejersker besøger alle børnehuse og dagplejepædagoger med det formål at sparre om tidlige bekymringer i forhold til et enkelt barn eller en børnegruppes sundhed og trivsel. Der afholdes et dialogmøde i alle dagtilbud mindst en gang om året. 
  • En indsatsdel, hvor der kan iværksættes individuelle indsatser for det enkelte barn og familie efter behov og mere generelle forløb for hele børnegrupper, der udvikler den pædagogiske praksis på området. Alle fagligheder i Sundhed og Forebyggelse byder ind i forhold til børnenes sundhed og trivsel. Det være sig sundhedsplejersker, tale/hørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, familiebehandlere og psykologer.

Forældrene vigtige samarbejdspartnere

Indsatserne i Sundt Børneliv Sammen kommer til at ske gennem et styrket samarbejde mellem personale i dagtilbud, forældre og andre i barnets netværk samt de faglige medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse. 

Et stærkt samarbejde mellem forældre og faggrupper på 0-6-årsområdet understøtter barnets tidlige udvikling og er af afgørende betydning, hvis indsatser målrettet børn og unge skal opnå den ønskede effekt – ikke mindst i de tidlige år.

For yderligere spørgsmål, kan du kontakte medarbejdere i dit barns dagtilbud eller din sundhedsplejerske.

Børn- og Ungeforvaltningen