Spring til indhold

Sund Start Sammen - Forældregrupper

Glade og trygge forældre giver glade og trygge børn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sund Start Sammen 

 

OBS: Sund Start Sammen - Opdateret 11. januar 2021.

 

Pga. Covid-19 aflyses alle forældregrupper på ubestemt tid. Nedenstående gælder ikke for nuværende. Der vil kommer information her på hjemmesiden, når Sund Start Sammen opstartes igen. 

 

I vil blive tilbudt forældre/mødregruppe efter fødslen.

 

Sund Start Sammen er fortsat aflyst i den oprindelige form.


Der tilbydes to mødegange før fødsel med en sundhedsplejerske. De enkelte hold bliver delt i to for at overholde afstandskravet. Formålet med disse to mødegange er skabe netværk til andre kommende forældre og sundhedsplejersken vil tale med dig/jer om amning/ernæring til det nyfødte barn samt om den første tid med barnet.


Du/I vil kunne følge udviklingen på Sundhedsplejens facebookside, ligesom du/I vil modtage orientering omkring hvornår Sund Start Sammen genoptages. 

 

Ved spørgsmål eller behov for kontakt gælder følgende:

 

Jordemoder: Hvis du ønsker at ændre/aflyse en tid til jordemoderkonsultation, eller har ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder kontaktes Odense Jordemoderpraksis tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9 - 12). Har du ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder (ikke vedrørende ændring/aflysning af tider) kan du også skrive til en jordemoder via appen Mit Sygehus.

 

Sundhedsplejerske: Er du gravid omkring vil du omkring uge 25 snarligt få invitation til et graviditetsbesøg fra din kommende sundhedsplejerske. Har du allerede tilknyttet en sundhedsplejerske som gravid/eller som nybagt familie kan du ved behov kontakte din tilknyttede sundhedsplejerske

 

Sund Start Sammen

Sund Start Sammen er et gratis tilbud for alle førstegangsforældre bosat i Odense Kommune. Her gives de bedste forudsætninger for at løfte opgaven som familie, så børnene kan vokse op i trygge, glade og sunde rammer.

 

Sund Start Sammen er bygget op omkring et gruppeforløb med 10 mødegange, der løber over godt 1 år. Hver gruppe er sammensat af ca. 10 par, der starter med at mødes omkring 26. graviditetsuge, og fortsætter indtil barnet er 9-10 måneder. På hver mødegang behandles et eller flere emner, der er relevante for barnets udvikling på præcis dette tidspunkt. De 4 gennemgående temaer er:

  • Graviditet og fødsel
  • Fra individer til familie
  • Barnets udvikling og trivsel
  • Netværk

Tilmeldingen sker gennem kontakten med jordemoder ved konsultationsbesøg.

Sund Start Sammen er et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og det private erhvervsliv.

Læs mere på Sund Start Sammens egen hjemmeside her. 

 

Sund Start Sammen bygger på konceptet Familieiværksætterne fra Holstebro Kommune. 

 

Førstegangsforældre der ikke deltager i Sund Start Sammen og flergangsforældre tilbydes stadig mødre- fædre- og forældregrupper. Kontakt din sundhedsplejerske, så vil hun hjælpe med at samle en gruppe i dit område.


Børn- og Ungeforvaltningen