Spring til indhold

Fødsels- og forældreforberedende tilbud til kommende forældre

Glade og trygge forældre giver glade og trygge børn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Sund Start Sammen 

OBS: Sund Start Sammen - Opdateret 1. juli 2021.


Det fødsels- og forældreforberedende tilbud i Odense ændrer form efter sommerferien, hvor Odenses forældre tilbydes en kombination af et digitalt format, fysisk fremmøde og forældrenetværk.

Vi styrker forældrenetværkene, så der bliver oprettet mindre forældregrupper, som rummer begge forældre. Vi bygger dermed videre på de seneste års styrkelse af sundhedsplejens tilbud til alle gravide med flere individuelle kontakter, både i graviditeten, kort tid efter fødsel og senere i barselsperioden.

Praktisk information:

Der ligger oplysninger om fødselsforberedelse og tilmeldingsprocedure i appen "Mit Sygehus" og på OUHs hjemmeside. OUH tilbyder aktuelt fødselsforberedelse som webinarer.


Ved spørgsmål eller behov for kontakt:

Jordemoder:
Hvis du ønsker at ændre/aflyse en tid til jordemoderkonsultation, eller har ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder kontaktes Odense Jordemoderpraksis tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9 - 12). Har du ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder (ikke vedrørende ændring/aflysning af tider) kan du også skrive til en jordemoder via appen "Mit Sygehus".


Sundhedsplejerske:
Er du gravid omkring vil du omkring uge 25 få en invitation til et graviditetsbesøg fra din kommende sundhedsplejerske. Har du allerede tilknyttet en sundhedsplejerske som gravid/eller som nybagt familie kan du ved behov kontakte din tilknyttede sundhedsplejerske


Børn- og Ungeforvaltningen