Spring til indhold

Sund Start Sammen - Forældregrupper

Glade og trygge forældre giver glade og trygge børn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Sund Start Sammen - administration

Ørbækvej 100, 1.sal
5220 Odense SØ
65 51 56 07

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sund Start Sammen - for borgere

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Onsdag 8:00-15:30
Torsdag 8:00-17:00
Fredag 8:00-12:00

Sund Start Sammen 

OBS:Aflysning af Sund Start Sammen - Opdateret 11. marts 2020.

 

Sund Start Sammen aflyses fra dag og fremover for at begrænse smitte af Covid-19. Du/I vil kunne følge udviklingen på Sundhedsplejens facebookside, ligesom du/I vil modtage orientering omkring hvornår Sund Start Sammen genoptages. Det bliver desværre ikke muligt at tilbyde erstatningsgange.

 

Ved spørgsmål eller behov for kontakt gælder følgende:

 

Jordemoder: Hvis du ønsker at ændre/aflyse en tid til jordemoderkonsultation, eller har ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder kontaktes Odense Jordemoderpraksis tlf. 65 41 57 41 (alle hverdage ml. kl. 9 - 12). Har du ikke-akutte spørgsmål til en jordemoder (ikke vedrørende ændring/aflysning af tider) kan du også skrive til en jordemoder via appen Mit Sygehus.

 

Sundhedsplejerske: Er du gravid omkring vil du omkring uge 25 snarligt få invitation til et graviditetsbesøg fra din kommende sundhedsplejerske. Har du allerede tilknyttet en sundhedsplejerske som gravid/eller som nybagt familie kan du ved behov kontakte din tilknyttede sundhedsplejerske

 

Sund Start Sammen

Sund Start Sammen er et gratis tilbud for alle førstegangsforældre bosat i Odense Kommune. Her gives de bedste forudsætninger for at løfte opgaven som familie, så børnene kan vokse op i trygge, glade og sunde rammer.

 

Sund Start Sammen er bygget op omkring et gruppeforløb med 10 mødegange, der løber over godt 1 år. Hver gruppe er sammensat af ca. 10 par, der starter med at mødes omkring 26. graviditetsuge, og fortsætter indtil barnet er 9-10 måneder. På hver mødegang behandles et eller flere emner, der er relevante for barnets udvikling på præcis dette tidspunkt. De 4 gennemgående temaer er:

  • Graviditet og fødsel
  • Fra individer til familie
  • Barnets udvikling og trivsel
  • Netværk

Tilmeldingen sker gennem kontakten med jordemoder ved konsultationsbesøg.

Sund Start Sammen er et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og det private erhvervsliv.

Læs mere på Sund Start Sammens egen hjemmeside her. 

 

Sund Start Sammen er bygget på Familieiværksætterne og er en del af Familieiværksætternes netværk.

 

Førstegangsforældre der ikke deltager i Sund Start Sammen og flergangsforældre tilbydes stadig mødre- fædre- og forældregrupper. Kontakt din sundhedsplejerske, så vil hun hjælpe med at samle en gruppe i dit område.


Børn- og Ungeforvaltningen