Spring til indhold

Sund Start Sammen - Forældregrupper

Glade og trygge forældre giver glade og trygge børn.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Sund Start Sammen - administration

Ørbækvej 100, 1.sal
5220 Odense SØ
65 51 56 07

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Sund Start Sammen - for borgere

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Onsdag 8:00-15:30
Torsdag 8:00-17:00
Fredag 8:00-12:00

Sund Start Sammen 

 

Sund Start Sammen er et gratis tilbud for alle førstegangsforældre bosat i Odense Kommune. Her gives de bedste forudsætninger for at løfte opgaven som familie, så børnene kan vokse op i trygge, glade og sunde rammer.

 

Sund Start Sammen er bygget op omkring et gruppeforløb med 10 mødegange, der løber over godt 1 år. Hver gruppe er sammensat af ca. 10 par, der starter med at mødes omkring 26. graviditetsuge, og fortsætter indtil barnet er 9-10 måneder. På hver mødegang behandles et eller flere emner, der er relevante for barnets udvikling på præcis dette tidspunkt. De 4 gennemgående temaer er:

  • Graviditet og fødsel
  • Fra individer til familie
  • Barnets udvikling og trivsel
  • Netværk

Tilmeldingen sker gennem kontakten med jordemoder ved konsultationsbesøg.

Sund Start Sammen er et samarbejde mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og det private erhvervsliv.

Læs mere på Sund Start Sammens egen hjemmeside her. 

 

Sund Start Sammen er bygget på Familieiværksætterne og er en del af Familieiværksætternes netværk.

 

Førstegangsforældre der ikke deltager i Sund Start Sammen og flergangsforældre tilbydes stadig mødre- fædre- og forældregrupper. Kontakt din sundhedsplejerske, så vil hun hjælpe med at samle en gruppe i dit område.Børn- og Ungeforvaltningen