Spring til indhold

Forældregruppe til præmature børn

Tilbud til forældre med for tidligt fødte børn

Vi er tre sundhedsplejersker i Odense kommune, som tilbyder gruppeforløb til forældre med for tidligt fødte børn.

 

Vi har alle 3 erfaringer fra børneafdelingen på OUH og vores virke som sundhedsplejerske i Odense Kommune. Vi har derfor stor viden og erfaring med de udfordringer og spørgsmål der kan opstå, når man har et for tidligt født barn.

 

Hvis du/I har født for tidligt, så kunne denne gruppe måske være noget du/I har interesse i.
Tal med din/jeres sundhedsplejerske om tilbuddet, eller kontakt os direkte. Vores kontaktoplysninger står sidst på siden.

 

Om gruppen

Vi ved, at tilbuddet om forældregruppe ikke altid tilgodeser behovet for at tale. Om det er om graviditeten, fødslen, opholdet på sygehuset og ikke mindst hverdagen efter udskrivelsen.

 

Formål

Gruppeforløbet er med til at skabe et netværk for jer som forældre.

 

Der vil blive mulighed for at tale om glæder, sorger og udveksle erfaringer. Vi har ikke en fast undervisningsplan. Vi tager i stedet udgangspunkt i gruppens ønsker og behov for emner, der kan tages op.

 

Emnerne kunne udover graviditeten, fødslen og indlæggelsen, være:

  • Glæder & udfordringer
  • Sorg, tab & skyldfølelse
  • Mad
  • Søvn
  • Barnets udvikling
  • Familiens trivsel (inkl. søskende)

Gruppen mødes 4 gange af 1½ times varighed, eventuelt med et opfølgningsmøde efter ca. ½ år.

 

Kontaktoplysninger

Sanne Skræp
Tlf. 21 47 03 51

 

Helle Justesen
Tlf. 23 65 68 19

 

Lotte Høy
Tlf. 23 31 30 73

Sundhedsforvaltningen