Spring til indhold

Født for tidligt

Sundhedsplejens tilbud til familier med for tidligt fødte børn.

Billede af babyføder

Familier med børn født for tidligt (før uge 32) tilbydes en sundhedsplejerske med særlig viden,

kompetencer og erfaring med for tidligt fødte børn. 

Sundhedsplejersen deltager så vidt det er muligt i udskrivelsessamtaler på neonatalafdelingen H56

på OUH.

 

Efter udskrivelsen tilbydes familien hjemmebesøg indtil barnet har taget på i vægt og forældrene er

trygge ved at være derhjemme.

 

Ved hjemmebesøget vil sundhedsplejersken veje, måle og undersøge barnet. Vi vurderer barnets

kontakt og udvikling ud fra deres korrigerede alder, som er terminstidspunkt og ikke fødselsdato.

 

Vi tilbyder gruppeforløb til familier med børn født før uge 37. Det strækker sig over 4 mødegange af

1 ½ times varighed samt opfølgning efter ½ år.  

 

Læs mere om tilbuddet her.

 

Sundhedsplejerskerne i gruppen er:

Sanne Skræp               
21 47 03 51        

 

Helle Justesen 

23 65 68 19    

 

Lotte Høy 

23 31 30 73

Sundhedsforvaltningen