Spring til indhold

Adoption

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptivfamilier.


Vi får ikke automatisk besked om familier, der adopterer. Derfor beder vi jer kontakte sundhedsplejens administration på tlf. 65 51 56 08 for at få kontakt med jeres kommende sundhedsplejerske.

Vi tilbyder at I får besøg inden I får jeres barn hjem. Vi anbefaler, at begge forældre deltager i mødet med sundhedsplejersken. I besøgene kan vi blandt andet tale om:  
 

 • Forventninger til barnet

 • Forældrerollen og de kommende ændringer i familien

 • Tilknytning

 • Praktiske forberedelser

 • Sundhedsplejens tilbud 

Besøg efter barnets ankomst 

Besøgene tager udgangspunkt i jeres situation, hvilket afhænger af barnets reaktioner, ressourcer og jeres behov for støtte i den første tid. I besøgene kan vi blandt andet tale om;

 • Barnets trivsel og udvikling (fysisk og psykisk)

 • Barnets reaktioner på den nye situation

 • Tilknytning og kontakt

 • Barnets ernæring

 • Barnets søvnrytme

 • Barnets leg og behov for stimulering

 • Barnets helbred

 • Sprog

 • Dét at blive forældre/forældrerollen

 • Forhold til den nærmeste familie og venner.

 • Start i dagpleje eller institution.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sundhedsforvaltningen