Spring til indhold

Adoption

Sundhedsplejen tilbyder besøg til kommende og nybagte adoptivfamilier.


Vi får ikke automatisk besked om familier, der adopterer. Derfor beder vi jer kontakte sundhedsplejen s administration på tlf. 65 51 56 08 for at få kontakt med jeres kommende sundhedsplejerske.

Vi tilbyder at I får besøg inden I får jeres barn hjem. Vi anbefaler, at begge forældre deltager i mødet med sundhedsplejersken. I besøgene kan vi blandt andet tale om:  
 

 • Forventninger til barnet

 • Forældrerollen og de kommende ændringer i familien

 • Tilknytning

 • Praktiske forberedelser

 • Sundhedsplejens tilbud 

Besøg efter barnets ankomst 

Besøgene tager udgangspunkt i jeres situation, hvilket afhænger af barnets reaktioner, ressourcer og jeres behov for støtte i den første tid. I besøgene kan vi blandt andet tale om;

 • Barnets trivsel og udvikling (fysisk og psykisk)

 • Barnets reaktioner på den nye situation

 • Tilknytning og kontakt

 • Barnets ernæring

 • Barnets søvnrytme

 • Barnets leg og behov for stimulering

 • Barnets helbred

 • Sprog

 • Dét at blive forældre/forældrerollen

 • Forhold til den nærmeste familie og venner.

 • Start i dagpleje eller institution.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sundhedsforvaltningen