Spring til indhold

Småbørn

Sundhedsplejen i Odense kommune tilbyder

  • Graviditetsbesøg i hjemmet eller konsultation i Sundhedshus med tilbud om screening af begge forældre for en mulig fødselsdepression
  • Barselsbesøg i hjemmet på 4. – 5. dagen efter fødsel.
  • Etableringsbesøg i hjemmet i løbet af de første 14 dage.
  • 3-4 ugers kontakt i hjemmet eller i Sundhedshuset til dig/jer, der har fået 1. barn og til flergangsfødende ved behov.
  • Konsultation i Sundhedshuset ved 2 mdr., 4–6 mdr. og 8–10 mdr. til alle
  • Ekstra hjemmebesøg/konsultationer ved behov
  • Oprettelse af forældregrupper
  • Gruppetilbud til familier med børn født for tidligt, mødre med fødselsdepression, unge mødre (under 24 år)
  • Fars legestue

 

Link til undersider om småbørn

Emner om børn og familier

Adoption

God Start

Fars legestue

Forældregrupper

Fødselsreaktion

Født for tidligt

Tryghedscirklen

 

Sundhedsforvaltningen