Spring til indhold

Småbørn

Når du har født og frem til dit barn skal i skole, har sundhedsplejen forskellige tilbud til dig og din familie.

COVID-19 – Opdateret d. 18 marts 2020

Sundhedsplejen i Odense Kommune afholder i øjeblikket besøg og kontakter telefonisk. Dette gøres som led i at mindske risikoen for smittespredning.

Alle, der er tilknyttet Sundhedsplejen i Odense Kommune har fået direkte besked om evt. aflysninger eller ændringer af deres aftaler.

Som gravid eller nybagt familie kan I ringe til den sundhedsplejerske, I kender. Der er dog ikke fremmøde i sundhedshusene som vanligt, og åbent hus samt Sund Start Stammen er i øjeblikket sat i bero.

 

Se mere om Sundhedsplejen og Covid-19 her

 

Sundhedsplejen i Odense kommune tilbyder

 • Graviditetsbesøg i hjemmet eller graviditetskonsultation i Sundhedshus med tilbud om screening af begge forældre for en mulig fødselsdepression
 • Barselsbesøg i hjemmet på 4. – 5. dagen efter fødsel.
 • Etableringsbesøg i hjemmet i løbet af de første 14. dage.
 • 3-4 ugers kontakt med sundhedsplejersken i hjemmet eller i Sundhedshuset til dig/jer, der har fået 1. barn og til flergangsfødende ved behov.
 • Kontakt med sundhedsplejersken i Sundhedshuset ved 2 mdr., 4 – 6 mdr. og ved 8 – 10 mdr. til alle
 • Ekstra hjemmebesøg / konsultationer ved behov
 • Åbent Hus tilbud i de tre Sundhedshuse, hvor I kan tale med sundhedsplejerske og være sammen med andre forældre.
 • Fødsels- og forældreforberedende gruppetilbud til 1. gangs forældre i ”Sund Start Sammen”, hvor du / I kan møde og skabe netværk med andre kommende forældre i et forløb på 10 mødegange fordelt over ca. 1 år.
 • Tilmelding til mødre- /fædregruppe for flergangs forældre
 • Gruppetilbud til familier med børn født for tidligt

  Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning om amning, barnets og familiens sundhed og trivsel. Hun undersøger og observerer barnet med henblik på om barnet udvikler sig og vokser som det skal. Sundhedsplejersken er opmærksom på kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn

  Sundhedsplejersken kan hjælpe med at få det nyfødte barn indpasset i familien og få amningen til at fungere godt. Dette sker gennem drøftelser og praktiske tips om barnets ernæring og søvn, pleje og pasning, forebyggelse af ulykker, stimulering og udvikling.

  På nedenstående link finder du sundhedsplejerskernes hjemmeside "Emner om børn og familie", hvor du kan finde en masse gode råd og nyttige tips til brug i en hverdag med små børn


  Gå direkte til hjemmesiden - Emner om børn og familie

Børn- og Ungeforvaltningen