Spring til indhold

Småbørn

Når du har født og frem til dit barn skal i skole, har sundhedsplejen forskellige tilbud til dig og din familie.

Covid 19 – opdateret 2. november 2020

Sundhedsplejerskerne tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedshuset og telefonisk rådgivning i sædvanligt omfang. Se under fanen ”Småbørn”.

 

Ved aftalt fremmøde i konsultation og ved hjemmebesøg skal håndvask eller afspritning af hænder foretages før kontakt med sundhedsplejersken. Kom præcis til aftalt tid i Sundhedshuset for at undgå ophold i venterum. 

 

Der skal bæres mundbind i gangarealerne i Sundhedshuset samt i venterummet.
Hvis der i familien er symptomer på Covid-19, skal sundhedsplejersken kontaktes forud for aftalen, så der kan aftales kontaktform, afhængig af den konkrete situation.

Sund Start Sammen tilbyder 2 mødegange før fødsel, hvor holdet bliver delt i to for at overholde afstandskravet.

Åbent Hus er fortsat lukket.

 

 

 

Sundhedsplejen i Odense kommune tilbyder

 • Graviditetsbesøg i hjemmet eller graviditetskonsultation i Sundhedshus med tilbud om screening af begge forældre for en mulig fødselsdepression
 • Barselsbesøg i hjemmet på 4. – 5. dagen efter fødsel.
 • Etableringsbesøg i hjemmet i løbet af de første 14. dage.
 • 3-4 ugers kontakt med sundhedsplejersken i hjemmet eller i Sundhedshuset til dig/jer, der har fået 1. barn og til flergangsfødende ved behov.
 • Kontakt med sundhedsplejersken i Sundhedshuset ved 2 mdr., 4 – 6 mdr. og ved 8 – 10 mdr. til alle
 • Ekstra hjemmebesøg / konsultationer ved behov
 • Åbent Hus tilbud i de tre Sundhedshuse, hvor I kan tale med sundhedsplejerske og være sammen med andre forældre.
 • Fødsels- og forældreforberedende gruppetilbud til 1. gangs forældre i ”Sund Start Sammen”, hvor du / I kan møde og skabe netværk med andre kommende forældre i et forløb på 10 mødegange fordelt over ca. 1 år.
 • Tilmelding til mødre- /fædregruppe for flergangs forældre
 • Gruppetilbud til familier med børn født for tidligt

  Sundhedsplejersken kan give råd og vejledning om amning, barnets og familiens sundhed og trivsel. Hun undersøger og observerer barnet med henblik på om barnet udvikler sig og vokser som det skal. Sundhedsplejersken er opmærksom på kontakten og tilknytningen mellem forældre og barn

  Sundhedsplejersken kan hjælpe med at få det nyfødte barn indpasset i familien og få amningen til at fungere godt. Dette sker gennem drøftelser og praktiske tips om barnets ernæring og søvn, pleje og pasning, forebyggelse af ulykker, stimulering og udvikling.

  På nedenstående link finder du sundhedsplejerskernes hjemmeside "Emner om børn og familie", hvor du kan finde en masse gode råd og nyttige tips til brug i en hverdag med små børn


  Gå direkte til hjemmesiden - Emner om børn og familie

Børn- og Ungeforvaltningen