Spring til indhold

Sundhedsprofil for børn og unge i Odense

Odense Kommune tager hvert år pulsen på sundhedstilstanden hos børn og unge i Odenses 0.-,2.-, 5.- og 7.-10. klasser.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
Odense SØ

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Sundhedsprofil for børn og unge i Odense Kommune 2017 Odense belyser børn og unges sundhed

Via en spørgeskemaundersøgelse, der foregår elektronisk, fremkommer en omfattende mængde data, der årligt analyseres og sammenlignes med tal fra tidligere år. Resultaterne fremstilles i en rapport, som belyser forskellige trivsels- og sundhedsfaktorer og udviklingen deraf blandt børn og unge i Odense.

En ny type sundhedsprofil med fokus på handling

Odense Kommune var i samarbejde med Århus Universitet med til i 2010-2011 at udvikle en elektronisk spørgeskemadatabase, som hvert år kan udlede omfattende fakta om skolebørn i Odense Kommune. Eleverne kan let svare på det elektroniske spørgeskema, skolerne kan hurtigt se resultaterne, og mange forskellige medarbejdergrupper kan bruge profilerne i deres arbejde med elevernes sundhed og trivsel.


Det banebrydende i disse sundhedsprofiler er, at resultaterne er så fyldestgørende og lette at anvende. Både politikere, ledere i Børn- og Ungeforvaltningen, skolens ledere og medarbejdere, sundhedsplejersker, børn- og ungelæger, rusmiddelkonsulenter og andre kan bruge resultaterne i deres daglige arbejde. Det sker gennem www.skolesundhed.dk, hvor medarbejdere i kommunen har adgang til resultaterne umiddelbart efter, at eleverne har svaret på de elektroniske spørgeskemaer. 


Målrettet anvendelse

Klasselæreren kan bruge en klasseprofil til at sætte fokus på forskellige sundheds- og trivselsrelaterede emner i klassen og koble forskellige sundhedsindsatser med sin undervisning. Ydermere kan klasseprofilen anvendes til at belyse elevernes sundhed og trivsel til et forældremøde og fordre samarbejde med forskellige fagpersoner om aktuelle sundhedsudfordringer i klassen/på skolen. Sundhedsplejerskerne kan med resultaterne i hånden tage udgangspunkt i hvert enkelt barn og således målrette de individuelle samtaler med eleverne ved ind- og udskolingsundersøgelser.


Profilerne kan også vise, at en hel skole har behov for at sætte fokus på bestemte emner eller sundhedsinitiativer. Det kan eksempelvis være legepladser, der fremmer fysisk aktivitet, opstilling af automater med frisk drikkevand, mobning og meget andet. Endelig kan politikerne bruge resultaterne fra den overordnede rapport til at prioritere overordnede strategier og tiltag for børn og unges sundhed og trivsel, og medarbejdere i Børn- og Ungeforvaltningen kan i højere grad målrette indsatser på sundheds- og trivselsområdet.


Du kan læse de årlige rapporter (sundhedsprofiler) herunder:

Sundhedsprofilen 2017 for Odense Kommune

 

Sundhedsprofilen 2016 for Odense Kommune

 

Sundhedsprofilen 2014 for Odense Kommune

Sundhedsprofilen 2013 for Odense Kommune

Sundhedsprofilen 2012 for Odense Kommune


Sundhedsprofilen 2011 for Odense Kommune

Børn- og Ungeforvaltningen