Spring til indhold

Sundhedsplejens skoletilbud

Sundhedsplejerskernes tilbud til alle skoler i skoleåret 2017/2018.

0. klasse

Individuel indskolingsundersøgelse af alle børn ved sundhedsplejerske. Hvis undersøgelsen giver anledning til, at skolen skal tage et særligt hensyn til det enkelte barn vil sundhedsplejersken, efter aftale med forældrene, orientere barnets lærer om dette.

5. klasse

Sundhedsplejersken måler og vejer alle elever, og følger op på evt. afvigelser fra den normale vægt og vækstkurve.

 

6. klasse

Sundhedsplejersken foretager synsprøve på alle elever i 6. klasse.

8. klasse

Individuel udskolingsundersøgelse ved sundhedsplejersken. Elevernes individuelle besvarelser af spørgsmålene i skolesundhed.dk inddrages i undersøgelsen. 

 

Børn med særlige sundhedsmæssige behov

Sundhedsplejersken kan desuden på alle klassetrin følge op på børn med særlige sundhedsmæssige behov, som fx triste eller urolige børn, under- eller overvægtige børn, børn der klager over smerter og børn der bliver mobbet. Sundhedsplejersken har mulighed for at inddrage børn- og ungelægen omkring børn med særlige sundhedsmæssige behov.

Børn- og Ungeforvaltningen