Spring til indhold

Skolebørn

Sundhedsplejen har forskellige tilbud til alle børn igennem skoletiden – tilbud, som skal støtte op om barnets trivsel og læring.

COVID-19 – Opdateret d. 2. november 2020

Sundhedsplejerskerne arbejder på skolerne i sædvanligt omfang.
Du / I bliver kontaktet af sundhedsplejersken på skolen, når sundhedsplejersken har et tilbud til dit / jeres barns klassetrin.
Det er igen muligt at rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske ved spørgsmål / bekymringer af trivselsmæssig karakter. Se under fanen ”Skolebørn”.

 

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og også får optimalt udbytte af undervisningen. Sundhedsplejens opgave er at medvirke til dette i samarbejde med barn, forældre, lærere og andre fagligheder i kommunen.


Elever, forældre og lærere er velkomne til at henvende sig til sundhedsplejersken med sundhedsmæssige problemstillinger eller -emner, hvis der er et behov udover de gældende tilbud fra Sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken kommer jævnligt på skolen, så det er muligt at træffe hende dér. Det er altid muligt at kontakte sundhedsplejersken på tlf. for en aftale. Sundhedsplejerskens kontaktoplysninger findes på skolen, evt. på skoleintra. Find din sundhedsplejerskes kontaktoplysninger her


Her kan du se de tilbud, som Sundhedsplejen har i løbet af skolealderen. Ud over nedenstående tilbud til alle børn tilbyder Sundhedsplejen også rådgivning og vejledning til skolebørn med særlige behov for dette.

 

Børn- og ungelægerne kan kontaktes ved behov for rådgivning og vejledning. Læs mere om børn- og ungelægerne her.

Børn- og Ungeforvaltningen