Spring til indhold

Skolebørn

Sundhedsplejen har forskellige tilbud til alle børn igennem skoletiden – tilbud, som skal støtte op om barnets trivsel og læring.

COVID-19 – Opdateret d. 18 marts 2020

Sundhedsplejen i Odense Kommune afholder i øjeblikket besøg og kontakter telefonisk. Dette gøres som led i at mindske risikoen for smittespredning.

Alle, der er tilknyttet Sundhedsplejen i Odense Kommune har fået direkte besked om evt. aflysninger eller ændringer af deres aftaler.

Som gravid eller nybagt familie kan I ringe til den sundhedsplejerske, I kender. Der er dog ikke fremmøde i sundhedshusene som vanligt, og åbent hus samt Sund Start Stammen er i øjeblikket sat i bero.

 

Se mere om Sundhedsplejen og Covid-19 her

 

En god sundhedstilstand er én af forudsætningerne for, at barnet befinder sig godt i skolen og også får optimalt udbytte af undervisningen. Sundhedsplejens opgave er at medvirke til dette i samarbejde med barn, forældre, lærere og andre fagligheder i kommunen.

Elever, forældre og lærere er velkomne til at henvende sig til sundhedsplejersken med sundhedsmæssige problemstillinger eller -emner, hvis der er et behov udover de gældende tilbud fra Sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken kommer jævnligt på skolen, så det er muligt at træffe hende dér. Det er altid muligt at 
kontakt sundhedsplejersken på tlf. for en aftale. Sundhedsplejerskens kontaktoplysninger findes på skolen, evt. på skoleintra. Find din sundhedsplejerskes kontaktoplysninger her


Her kan du se de tilbud, som Sundhedsplejen har i løbet af skolealderen. Ud over nedenstående tilbud til alle børn tilbyder Sundhedsplejen også rådgivning og vejledning til skolebørn med særlige behov for dette.

 

Børn- og ungelægerne kan kontaktes ved behov for rådgivning og vejledning. Læs mere om børn- og ungelægerne her.

Børn- og Ungeforvaltningen