Spring til indhold

Hvad kan sundhedsplejersken hjælpe med?

Velkommen til sundhedsplejen i Odense Kommune - Sundhed og forebyggelse til småbørn og skolebørn.

Sundhedsplejen har en vifte af sundhedstilbud, der starter allerede i graviditeten og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op igennem skolealderen. Igennem denne periode skal sundhedsplejen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Dette bidrager sundhedsplejerskerne til, ved at give råd og vejledning til både børn og familier om trivsel og sundhed.

 

Sundhedsplejersker er uddannede sygeplejersker, der har taget en 1½ årig teoretisk og praktisk specialuddannelse målrettet arbejdet med gravide, børn og familier, og kan derfor rådgive og vejlede familier i alle aspekter omkring børn og det at blive en familie.

 

Alle sundhedsplejersker er bl.a. uddannede til at give vejledning om amning og hjælpe i de tilfælde hvor familier oplever særlige udfordringer ved amning. I Odense Kommune er flere sundhedsplejersker uddannede ammekonsulenter (IBCLC-certificerede) og alle sundhedsplejersker er naturligvis opdateret på den nyeste viden om amning.

 

Sundhedsplejersker kan kontaktes mandag - torsdag kl. 8.00-15.30, fredag kl. 8.00-13.00 på telefon (se kontakt-information på sundhedsplejerskerne her). Er det ikke muligt at få telefonisk kontakt med det samme så skriv en sms, så vil sundhedsplejersken tage kontakt snarest muligt.

 

Når I møder sundhedsplejersken vil der af og til være en sundhedsplejerskestuderende, sygeplejestuderende eller en jordemoderstuderende til stede.
Sundhedsplejen er i det regionale/kommunale samarbejde forpligtet på at have disse studerende i praktik, for at medvirke til deres uddannelse.

 

 

COVID-19 – Opdateret d. 14. juni 2021

Sundhedsplejerskerne tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedshuset og telefonisk rådgivning i sædvanligt omfang. Se under fanen ”Småbørn”.

 

Ved aftalt fremmøde i konsultation og ved hjemmebesøg skal håndvask eller afspritning af hænder foretages før kontakt med sundhedsplejersken. Kom præcis til aftalt tid i Sundhedshuset for at undgå ophold i venterum. 

 

Hvis der i familien er symptomer på Covid-19, skal sundhedsplejersken kontaktes forud for aftalen, så der kan aftales kontaktform, afhængig af den konkrete situation.

Sund Start Sammen tilbyder 2 mødegange før fødsel, hvor holdet bliver delt i to for at overholde afstandskravet.

Åbent Hus er fortsat lukket.

Sundhedsplejerskerne arbejder på skolerne i sædvanligt omfang.
Du / I bliver kontaktet af sundhedsplejersken på skolen, når sundhedsplejersken har et tilbud til dit / jeres barns klassetrin.
Det er igen muligt at rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske ved spørgsmål / bekymringer af trivselsmæssig karakter. Se under fanen ”Skolebørn”.

 

 

Se mere om Sundhedsplejen og Covid-19 her

Børn- og Ungeforvaltningen