Spring til indhold

Hvad kan sundhedsplejersken hjælpe med?

Velkommen til sundhedsplejen i Odense Kommune

Sundhedsplejen har en vifte af sundhedstilbud, der starter allerede i graviditeten. De fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op igennem skolealderen. Igennem denne periode kan sundhedsplejen bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst. Samtidig skaber de forudsætninger for en sund voksen tilværelse. Dette bidrager sundhedsplejerskerne til, ved at give råd og vejledning til både børn og familier om trivsel og sundhed.

Sundhedsplejersken er uddannet sygeplejerske og har en specialuddannelse målrettet børn og familier.

Sundhedsplejersken kan rådgive om bl.a:

  • Amning – sundhedsplejersken er uddannet ammevejleder
  • Mad til små og større børn
  • Søvn
  • Barnets trivsel og udvikling
  • Familielivet (fx kontakt, samspil, opdragelse, trivsel)
  • Sundhed og sygdom

Sundhedsforvaltningen