Spring til indhold

Emner om børn og familie

Sundhedsplejerskernes emner om børn, familie og meget mere.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Sundhedsplejens administration

65 51 56 08
Skriv til din sundhedsplejerske via sundhedsvejen

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - onsdag 9.00-15.30
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

Sundhedsplejen har samlet relevante emner om små børn og familier. Vores råd og vejledning tager afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men vi har også brugt erfaringer fra vores praksis. Hjemmesiden er uden reklamer og er ikke kommerciel.

 

Emner om børn og familier er delt op i følgende overskrifter:

Mad-Mælk

Søvn

Sygdom

Sikkerhed-og-forebyggelse

Sundhed-og-pleje

Udvikling

Nyttige-links

 

Der er talrige underemner til de forskellige overskrifter.

Under nyttige links har du bland andet mulighed for at se en del af Sundhedsstyrelsens materiale om små børn.

 

 

Gå direkte til siden - Emner om børn og familie

 

Covid-19: Opdateret d. 18. maj 2020

 

Sundhedsplejerskerne tilbyder besøg i hjemmet, konsultation i Sundhedshuset og telefonisk rådgivning i sædvanligt omfang. Se under fanen ”Småbørn”.
Ved aftalt fremmøde i konsultation og ved hjemmebesøg skal håndvask eller afspritning af hænder foretages før kontakt med sundhedsplejersken. Kom præcis til aftalt tid i Sundhedshuset for at undgå ophold i venterum.  
Hvis der i familien er symptomer på Covid-19, skal sundhedsplejersken kontaktes forud for aftalen, så der kan aftales kontaktform, afhængig af den konkrete situation.

Åbent Hus og Sund Start Sammen er fortsat på pause

Sundhedsplejerskerne genoptager skolearbejdet gradvist i det omfang, det er muligt. 
Du / I bliver kontaktet af sundhedsplejersken på skolen, når sundhedsplejersken har et tilbud til dit / jeres barns klassetrin. 
Det er igen muligt at rette henvendelse til skolens sundhedsplejerske ved spørgsmål / bekymringer af trivselsmæssig karakter.

 

 

Se mere om Sundhedsplejen og Covid-19 her