Takster for pasning i SFO

Du kan se priserne i Odense Kommune for pasning i SFO for både morgen, eftermiddag og i ferier

Takster for SFO i 2018

kl. 07.00 -

08.00

  382

kr.
kl. 14.00 -

16.45

  1.766

kr.
kl. 07.00 -

16.45

  2.148

kr.

 

Ekstra morgenåbning i SFO

1/2 time

-

  191

kr.

1 time

-

382

kr.

 

 

Takst for SFO2 i 2018

Forældrebetalingen for et eftermiddagsmodul er 1.119 kr. pr. måned.

For børn i SFO2 er der mulighed for at tilkøbe morgenmodul på den enkelte skole. Taksten er den samme som for SFO.

Takst for SFO og SFO2 omfatter 11 måneder om året.


Pasning under ferielukning

De 3 dage op til påske 252kr.*
Dagen efter Kristi Himmelfartdag 84kr.*
I ugerne 28,29,30 samt en uge i juleferien 420kr*. pr. uge.

* Taksterne er med forbehold for byrådets godkendelse af budgettet på området den 6. december 2017.

 

Takst for Forårs SFO er 1.778kr* i 2018

Vi tilbyder forårs-SFO i perioden 1. marts og frem til sommerferien. Forårs-SFO er SFO på fuld tid for de børn, som skal starte i skole i august.
Pasning i ferien er en tilkøbsydelse, se pasning under ferielukning.

* Taksterne er med forbehold for byrådets godkendelse af budgettet på området den 6. december 2017.

 


 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i en dagpasning/SFO, kan du opnå søskenderabat. Der betales fuld pris for den dyreste plads. Der ydes 50% søskenderabat af taksten for øvrige pladser.

Søskenderabat gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning.

Privatskoler

Der ydes ingen økonomisk friplads til privat-/friskoler


Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om en økonomisk friplads i SFO.

SFO-takster

Taksterne for forældrebetaling i SFO vedtages af Odense Byråd.

SFO-taksten er en af de takster, hvor kommunen har mulighed for frit at fastsætte prisniveauet, da der ikke i lovgivningen er loft for forældrenes betalingsandel. 

Forældrebetalingen går udelukkende til dækning af pasning i SFO’en og dækker (afhængigt af det valgte modul) pasning før/efter skoletid på skoledage og hele dagen på ikke skoledage. Undtaget er de fem uger, hvor der tilbydes feriepasning. I de 5 uger er der sampasning, hvilket vil sige, at børnene samles og passes på nogle få skoler.

 

BEMÆRK

Odense Kommune opkræver bagud for daginstitutions- og SFO pladser, derfor vil der i slutningen af juni måned blive sendt regninger for juni med betalingsdato den 11. juli.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder at der ikke sendes regninger med betalingsdato 10. august, medmindre du har tilmeldt sommerferiepasningen for SFO eller din økonomiske friplads for maj måned bliver genberegnet.

 

 

Opdateret 25-04-2018

Børn- og Ungeforvaltningen