Spring til indhold

Forum for Specialpædagogik

Forum for Specialpædagogik er et rådgivende organ på hver skole.

Herfra skal skolens specialpædagogiske og rummelighedsfremmende indsatser udvikles, udmøntes og evalueres. Den specialpædagogiske indsats er især koncentreret om læsning og AKT.

 

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT-lærerteamet sætter fokus på børn, som har en adfærd, der giver problemer i kontakten med andre børn og voksne, og dermed påvirker deres egen og de andres trivsel og deres muligheder for at lære.

 

Retningslinjer for forum for specialpædagogik

Forum for Specialpædagogik skal sikre løbende evaluering og opfølgning af skolens specialpædagogiske indsatser.

Printervenlig folder vedr. retningslinjer for Forum for Specialpædagogik.

Børn- og Ungeforvaltningen