Spring til indhold

Samtykkeerklæring

v/ indskrivning til 0. klasse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50
Find dit barns skole

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Som forældremyndighedsindehaver giver jeg samtykke til, at skolen må indhente oplysninger om mit barn fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og børnehave i forbindelse med indskrivning af mit barn til 0. klasse.

Oplysningerne deles med relevante fagpersoner som f.eks. skolepsykolog, koordinator for ressourcecenter, kommende klasselærer, kontaktpædagog samt skolens ledelse.

De oplysninger, der vil blive delt med relevante fagpersoner er tests, undersøgelser og andre relevante oplysninger om barnets stærke og svage sider.

Formålet med at indhente oplysningerne er at klæde skolens personale på til at modtage barnet bedst mulig, så barnets hverdag fungerer bedst muligt. Eventuelle tidligere udarbejdede tests og undersøgelser kan hjælpe med at finde frem til det læringsmiljø, der fungerer bedst for barnet. Desuden er det ikke nødvendigt for skolen at udarbejde nye test.

Opdateret 01-11-2019

Børn- og Ungeforvaltningen