Spring til indhold

Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Odense

Styrelsesvedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens og kontaktudvalgenes arbejde.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Skoleafdelingen

Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
65 51 51 50
Find dit barns skole

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Skoleafdelingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Fredag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-15.00

Styrelsesvedtægten for skoleområdet i Odense Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for skolens virke, og kan ses som et grundlæggende arbejdsredskab for skolebestyrelsesmedlemmer og skolefolk, der har behov for et præcist og hurtigt overblik over gældende regler og bestemmelser fastsat af Byrådet og Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune.

Styrelsesvedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens og kontaktudvalgenes arbejde, Elevrådet, skolelederen og MED-udvalget – mens bilagene rammesætter den overordnede styring af skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med videre.

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne. Der er ingen særlige procedurekrav til ændringer i bilagene til styrelsesvedtægten, bortset fra beslutninger om ændringer i skolestrukturen.

Rettelser kan komme løbende og styrelsesvedtægten revideres til hvert skoleårs start.

Er der kommentarer eller spørgsmål til styrelsesvedtægten kan der rettes henvendelse til Børn- og Ungeforvaltningen.


Styrelsesvedtægt pr. 1. august 2020


Børn- og Ungeforvaltningen