Tilsyn med pasning

Odense Kommune har ifølge Dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen


Tilsynet foregår på forskellig vis, alt efter om det er tale om tilsyn med den kommunale dagpleje og de kommunale og selvejende børnehuse, eller tilsyn med en privat daginstitution eller en privat pasningsordning.Opdateret 10-03-2016

Børn- og Ungeforvaltningen