Spring til indhold

Takster på børnepasning

Se månedlig betaling for børnepasning i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Takster 2021

 

Dagpleje - uanset alder

Fuldtid: Kr. 2.841
Deltid 30 timer: Kr. 2.415
(kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov)

 

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner

0 - 2 år og 9 måneder 
Fuldtid: Kr. 3.174

Deltid 30 timer: Kr. 2.698 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov)
 
2 år og 10 måneder 
Fuldtid: Kr. 1.815

Deltid 30 timer: Kr. 1.543 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov) 

 

Frokostordning

Gælder kun i børnehuse med frokostordningen: 616 kr.

 

 

SFO- Skolefritidsordning

Her kan du læse mere om takster osv. i forbindelse med SFO og Forårs-SFO.

 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i dagtilbud, får du automatisk søskenderabat. Du betaler altid fuld pris for den dyreste plads. De følgende pladser betaler du 50% for. 

Søskenderabat gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning. 

Har du børn i privat pasning, får du kun søskenderabat på 85% af søskenderabatten af det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Der ydes ikke søskenderabat til private SFO'er.

 

Vær opmærksom

På Odense kommune opkræver bagud for daginstitutions- og SFO pladser, derfor vil der i slutningen af juni måned blive sendt regninger for juni med betalingsdato den 11. juli.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder at der ikke sendes regninger med betalingsdato 10. august, medmindre du har tilmeldt sommerferiepasning for SFO eller dit økonomisk friplads for maj måned bliver genberegnet.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Takster 2020

 

Dagpleje - uanset alder

Fuldtid: Kr. 2.812
Deltid 30 timer: Kr. 2.390
(kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov)

 

Vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner

0 - 2 år og 9 måneder
Fuldtid: Kr. 3.219

Deltid 30 timer: Kr. 2.736 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov)
 
2 år og 10 måneder
Fuldtid: Kr. 1.847

Deltid 30 timer: Kr. 1.570 (kun i forbindelse med barsels- eller forældreorlov) 

 

Frokostordning

Gælder kun i børnehuse med frokostordningen: 610 kr.

Børn- og Ungeforvaltningen