Spring til indhold

Socialpædagogisk friplads

Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har et særligt socialpædagogisk behov for støtte.

Kontaktinformation
66 13 13 72

Forældrebetalingen

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Forældrebetaling >> Økonomiske og pædagogiske fripladser

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 8.00-15.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-13.00

Der skal være søgt om økonomisk friplads, førend der kan søges om socialpædagogisk friplads.

I bemærkningsfeltet til økonomisk friplads, skriver du at du søger om socialpædagogisk friplads, såfremt du ikke får 100 % økonomisk friplads. Forældrebetalingen sørger for, at din ansøgning videresendes til sagsbehandling i Børne- og Ungerådgivningen.

Børne- og ungerådgivningen vil anmode dig om oplysninger, om din økonomiske situation – dvs. oplysninger om dine indtægter, udgifter og formue. Desuden vil du blive anmodet om accept til, at der indhentes oplysninger om dit barns socialpædagogiske behov fra f.eks. daginstitutionen eller skole.

Afgørelsen om socialpædagogisk fripladstilskud vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af hhv. din økonomiske situation samt barnets særlige socialpædagogiske behov.

Børn- og Ungeforvaltningen