Bevar dagtilbud til dit barn ved flytning

Her kan du ansøge om at bevare dit barns plads i daginstitutionen, hvis du flytter til en anden kommune

Kontaktinformation

Hjælp til selvbetjening

66 13 13 72

Forældrebetalingen

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-18.00
Fredag 9.30-13.00

Digital post

Forældrebetaling

Flytter du fra Odense Kommune

Hvis du flytter fra Odense Kommune og ønsker, at dit barn skal bevare sin plads i kommunen, skal  du udfylde en ansøgning om bevarelse af plads i daginstitution/dagpleje ved flytning fra Odense Kommune.

Du kan kun beholde pladsen til slutningen af den periode, hvor barnet normalt skulle skifte plads. For børn, der går i vuggestue eller dagpleje, kan pladsen beholdes, indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder.

Hvis barnet for eksempel fylder 2 år og 10 måneder den 14. maj, vil pladsen ophøre den 30. april. Hvis barnet går i børnehave eller i et aldersintegreret børnehus, ophører pladsen den 28/2 i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.Opdateret 04-01-2017

Børn- og Ungeforvaltningen